Regler för andrahandsuthyrning

2020-04-22 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, Jag har bott tillsammans med min dotter Caroline i en hyresrätt i Solna i flera år. Jag har nu fått jobberbjudande i Bryssel, som jag har accepterat, och planerar därför att lämna lägenheten i Solna. Jag avser inte att återvända till Sverige under överskådlig tid. Caroline är 27 år gammal och har en fast anställning som sjuksköterska på Danderyds sjukhus. Hon vill gärna bo kvar i lägenheten men hon står inte själv på hyresavtalet.Jag har kontaktat min hyresvärd och frågat om det skulle vara möjligt att överlåta lägenhetskontraktet till Caroline. Hyresvärden – som gärna vill minska sin långa bostadskö – tycker dock att det vore en bättre idé om jag säger upp hyresavtalet så lägenheten ställs till förfogande i bostadskön. Vilka möjligheter har jag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Hyresförhålllanden ses av lagen som ett ojämnt partsförhållande. Det innebär att lagen utmärker vissa situationer hyresgästen blir direkt skyddad. Den mest kända är besittningsskyddet, men det finns en rad olika skydd som gäller.

För dig är det reglerna om andrahandsuthyrning (12:39-41 JB) som är intressant.

12:40 deklarerar att hyresvärden måste samtycka för en andrahandsuthyrning. Det är huvudregeln. 12:41 däremot är ett undantag till nämnda regel, som tillåter uthyrning mot hyresvärdens samtycke om:

resgästen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen på grund av särskilda familjeförhållanden, ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller därmed jämförbara förhållanden,hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke, ochhyran, när det gäller en bostadslägenhet, inte överstiger skälig hyra enligt 55 § fjärde stycket.

Där den första skälet passar in väl. Dock kan det påpekas att tillstånd oftast ges ut i perioder i ett år, och det kan vara svårt att utfå ytterligare ett efter det första året.

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?