FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott04/09/2015

Registreringsskyltar ej utfärdade av Transportstyrelsen

Köra med eftermarknadsregplåt. Konsekvenser?

Hej! Jag har tänkt beställa nya regskyltar till min bil, men ogillar verkligen de nya utan mellanrum som jag tycker är den fulaste varianten som gjorts. Skulle mycket hellre vilja ha föregående modell som tillverkades fram till 2013, men måste i så fall beställa den från tredjepartstillverkare över internet.

Vad gör jag mig skyldig till om jag blir stoppad och vad kan konsekvenserna bli?

Lawline svarar

Tack för din fråga.

Bestämmelser om registreringsskyltars utformning och utfärdande framgår ur förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, och mer specifikt dess sjunde kapitel.

Ur 7 kapitlet 6 § 1 stycket i förordningen föreskrivs att ett registrerat fordon endast får brukas om det försetts med en registreringsskylt i föreskriven ordning. Med föreskriven ordning åsyftar man här alltså de övriga bestämmelserna om registreringsskyltar, vilka bland annat säger att registreringsskyltar skall tillhandahållas av Transportstyrelsen, se 7 kapitlet 5 §.

Med andra ord är alla dessa typer av eftermarknadsskyltar olagliga och det är således brottsligt att byta ut sina ordinarie plåtar. Detta brott ger typiskt sett ett strafföreläggande i form av en ordningsbot som för närvarande innebär en kostnad om 1500 kronor. Detta kan utläsas ur bilaga 04-2 till vägtrafikregisterförordningen som du bland annat hittar på Åklagarmyndighetens hemsida, här närmare bestämt.

Vänligen,

Martin PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo