Registreringsplikt i handelsregistret för enskild firma

2019-07-21 i Övrigt
FRÅGA
hej! jag är 16 år och vill starta ett företag som marknadsför andra företags produkter och tjänster. jag har kommit fram till att det enda företaget som jag kan starta är enskild näringsidkare (med tillstånd från förmyndare och övermyndare). Frågan är då om jag behöver registrera företaget eller ej. om inte kan jag då direkt börja med att försöka få tag på kunder och marknadsföra för dom? vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enskilda näringsidkare måste registrera sig i handelsregistret endast om de är skyldiga att upprätta en årsredovisning (2 § 2 st lagen om handelsregister). Sådan skyldighet föreligger för enskilda näringsidkare (enligt 6 kap 1 § 6 p bokföringslagen) om verksamheten uppfyller minst två av följande omständigheter:
– medelantalet anställda i verksamheten har under båda av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
– verksamhetens redovisade balansomslutning har båda av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
– verksamhetens redovisade nettoomsättning har för båda av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor

Någon registreringsskyldighet föreligger alltså inte förrän som tidigast efter två år.

Förmyndarens och överförmyndarens tillstånd måste skickas per post till Bolagsverket. I övrigt föreligger inga hinder från att inleda verksamheten.

Lycka till med din verksamhet!

Vänligen

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (97693)