Registrering av inkommen handling

2015-01-25 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej,Hur tolkas egentligen det att en inkommen handling ska registreras inom 24 timmar? Är det inom ett dygn eller menas inom 24 arbetstimmar vilket då kan betyda inom 3 dagar?Tacksam för förtydligande!Med vänliga hälsningarAnneli
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Allmänna handlingars offentlighet regleras av Tryckfrihetsförordningen 2 Kap. En handling anses enligt 2 kap. 6§ som inkommen när den kommit till myndigheten, alltså direkt när den finns hos myndigheten. Att diarieförs eller inte har ingen betydelse. Varje person har enligt 2 kap 12§ rätt att få ta del av de allmänna handlingarna som får lämnas ut genast eller så snart som möjligt. Om handlingen får lämnas ut eller inte avgörs av om den är sekretessbelagd.

Med bakgrund av detta menar jag att de 24 timmar som du undrar om, ska tolkas som just 24 timmar och inte tre arbetsdagar. Inom 24 timmar är det möjligt att registrera en uppgift för att kunna sekretesspröva den. Något som kan medge en längre registreringstid är ex helger och röda dagar då verksamheten inte är öppen, se Förvaltningslag 4§

Här hittar du länkar till tryckfrihetsförordningen här och förvaltningslagen här

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1137)
2020-07-06 Folkbokföringsadress och eventuella oönskade problem
2020-06-30 Kan jag få hjälp med bostad eller boende efter utmätning av bostad?
2020-06-30 Kan en underårig få tilläggsavgift i kollektivtrafiken?
2020-06-30 Tillstånd för vernissage

Alla besvarade frågor (81797)