Registrering av ett samboförhållande?

2021-06-28 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, Jag undrar hur och var någonstans vi kan registrera sambo ?för att efteråt vi måste ansöka om en tillstånd på Migrationsverket
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att en person (vi kan kalla personen för X) vill söka uppehållstillstånd i Sverige. X vill ansökan om uppehållstillstånd då denne bor som sambo med en annan person (vi kan kalla personen för Y). X och Y lever alltså i ett samboförhållande. Du undrar nu hur man kan registrera ett sådant samboförhållande.

Vilka anses vara sambor?

Även om du inte uttryckligen har frågat när ett samboförhållande föreligger kan det vara bra för dig att känna till vad som anses utgöra ett samboförhållande. Anledningen till det har dels att göra med att det råder stor missförstånd i allmänhet om vad som anses är ett samboförhållande och dels för att kunna förstå sig på vilka uppgifter som migrationsverket vill att den ansökande parten ska skicka in. vid ansökan om uppehållstillstånd för sambor.

Sambor anses vara två personer som bor med varandra och som har ett gemensamt hushåll. Det betyder alltså att för att ett samboförhållande ska anses föreligga mellan två personer så krävs det inte någon registrering av förhållandet (jfr 1 § SamboL). För att ta reda på om två personer (t.ex X och Y i vårt exempel här ovan) lever i ett sådant samboförhållande så gör man en istället helhetsbedömning.

Vad som kan tala för att X och Y lever i ett samboförhållande är att de två personerna:

-bott med varandra i minst sex månader,

-haft ett sexuellt samliv,

-är folkbokförda på samma adress,

-har barn ihop,

-har en elad ekonomi där t.ex person X betalar hyran för bostaden som X och Y är folkbokförda på samtidigt som Y betalar för maten i hemmet.

-etc.

Det ska med andra vara fråga om ett förhållande som i större delar liknar ett förhållande mellan två gifta personer.

Ansökan om uppehållstillståndet

I instruktionerna för hur ansökan om uppehållstillstånd för en person som är sambo med någon i Sverige görs (se här) så står det att i en sådan ansökan bör det finnas uppgifter om:

-folkbokföringsbevis,

-hyreskontrakt eller köpebevis om inte något sådant finns funkar det också med bevis på att ni betalat eller fått räkningar för nuvarande/tidigare bostad/bostäder

Sammanfattning

Det innebär alltså att det krävs inte att man registrerar sitt samboförhållande för att visa att man bor som sambor. Utan det krävs att man kan bevisa, att man faktiskt lever i ett samboförhållande, genom att skicka in till migrationsverket exempelvis sådana uppgifter som jag skrivit här ovan under rubriken "vilka anses ingå i ett samboförhållande?" men dels också sådana uppgifter som migrationsverket skrivit om.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1236)
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?

Alla besvarade frågor (96471)