FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt07/08/2013

Registreras nedlägning av förundersökning i misstankeregistret?

Hej! Om jag varit misstänkt för ett lite grövre brott men förundersökningen läggs ner, antagligen i brist på bevis. Finns jag då kvar i något register? Belastningsregistret antar jag att jag inte är med i men misstanke registret då? Måste polisen ta bort uppgifter om mig när förundersökningen läggs ner?

Lawline svarar

Hej,

Om förundersökningen läggs ned i brist på bevis finns det en möjlighet att förundersökningsledaren för in uppgifter om den misstänkta i misstankeregistret, om denne anser att personen är skäligen misstänkt för brottet i fråga (se 23 kap 4§ 2 stycket Rättegångsbalken samt 3§ Lag om misstankeregister).
Om förundersökningen däremot läggs ned p.g.a. att "brott inte kan styrkas" (t.ex. "misshandeln" visade sig vara en olyckshändelse) eller p.g.a. att den misstänkte visar sig vara oskyldig (t.ex. att blodprovet inte visade positivt för rattfylla) är skuldfrågan avgjord och misstanken lagras inte i misstankeregistret, alternativt gallras ut därifrån (se 13§ Lag om misstankeregister).

Precis som du antar så innehåller belastningsregistret inga uppgifter om nedlagd förundersökning, utan endast uppgifter om påföljder för brott m.m. (se 3§ Lag om belastningsregister).

Förövrigt kan även en förundersökning återupptas om exempelvis nya bevis skulle framkomma.

 

Rättegångsbalken hittar du https://lagen.nu/1942:740

Lag om misstankeregister hittar du https://lagen.nu/1998:621.

Lag om belastningsregister hittar du https://lagen.nu/1998:620.

 

Med vänliga hälsningar

Olle AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo