FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott17/02/2022

Regelverk kring elsparkcyklar

Om en elscooter på 3000w går i 55-60km/h, klassas den då som en lätt motorcykel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En elsparkcykel kan klassas som en cykel under förutsättning att den inte går fortare än 20 km/h samt att motorstyrkan är på maximalt 250 watt. I din bakgrundsinformation frågas det om en elsparkcykel som har går märkbart fortare än så och med en avsevärd högre motorstyrka. Detta innebär att den aktuella elscootern inte kan klassificeras som en cykel.

Elsparkcyklar kan ibland klassificeras som Moped klass I eller klass 2. Detta förutsätter dock att de tekniska kraven som uppställs för dessa fordon är uppfyllda (ex. kraven på belysning och bromsar). En elscooter som kör fortare än 20 km/h och har en starkare motor än 250W räknas som Moped klass II. Medan en elscooter som kör fortare än 25 km/h och har en starkare motor är 250W räknas som Moped klass I (2 § i lag om vägtrafikdefinitioner) .

I och med att den aktuella elscootern med råge överstiger maximalt tillåten motorstyrka är min uppfattning att denne inte kan definieras som en cykel eller en moped för den delen. En elsparkcykel som inte når upp till kraven för en cykel eller för moped, får inte framföras på allmän väg, utan användningen får enbart ske i inhägnat område (2 § i lag om vägtrafikdefinitioner).

Som ovan nämnt är min uppfattning att en elsparkcykel av denna karaktär inte får användas på allmän väg. Såvitt jag vet har denna fråga beträffande elsparkcyklar med så pass stark motorkapacitet ännu inte prövats av någon domstol. Min uppfattning är att en elsparkcykel normalt sett inte heller torde uppfylla kraven som uppställs för att vara en lätt motorcykel.

Min rekommendation är att vända sig till Transportstyrelsen med följande fråga. Under följande länk hittar du deras hemsida.Telefontiderna är mellan 9-16 på vardagar.
Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo