FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/07/2018

Redovisningsskyldighet vid bodelning

jag och min fru har ett gemensamt konto som båda får använda, får den som blir kvar efter dödsfall fortfarande fri tillgång till kontot även innan bodelning?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När den ena maken avlider kommer äktenskapet upplösas (se äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap. 5 §). Då ska en bodelning ske, vilket framgår av 9 kap. 1 § ÄktB. Bodelningen görs även innan arvet skiftas, vilket framgår av 23 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken. Av 9 kap. 2 § ÄktB framgår det att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade. Denna dag benämns även som den ''kritiska tidpunkten'' och efter denna kritiska tidpunkt inträder en redovisningsplikt för den efterlevande maken (9 kap. 3 § ÄktB). Denna redovisningsplikt innebär att om den efterlevande maken gör av med pengar från bankkontot efter dödsdagen, så kommer en så kallad redovisningsfordran uppkomma på denna make. Detta innebär att det är värdet som bankkontot hade vid den kritiska tidpunkten ska räknas in vid bodelningen, och det som fattas kommer krävas tillbaka från den efterlevande maken. Den efterlevande maken kan alltså använda kontot efter det att dennes make dött, men konsekvensen av detta blir att det istället uppkommer en redovisningsfordran.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, tveka inte att vända dig till oss om du har ytterligare funderingar! Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?