FrågaFAMILJERÄTTBodelning04/08/2014

Redovisningsplikten i 9:3 Äktenskapsbalken

En vän till mig ligger i skilsmässa men bodelningen är inte gjord ännu. Hennes make plockar med sig saker från det gemensamma huset så fort han kommer åt Hon har känslan (med all rätt såvitt jag kan bedöma) att han mer eller mindre stjäl saker för att undanta dem från bodelningen. Vad ska/kan man göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa så ska makarnas egendom fördelas genom bodelning enligt 9:1 Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230

Enligt 9:2 Äktenskapsbalken så ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det innebär att det uppstår en ”kritisk tidpunkt” den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten. Det spelar ingen roll om egendomsförhållandena ändras efter denna dag då bodelningen utgår från vem som ägde vad då ansökan kom in till tingsrätten.

Efter denna tidpunkt så uppstår en redovisningsplikt för makarna enligt 9:3 Äktenskapsbalken. Denna redovisningsplikt innebär att din väns före detta man måste kunna visa på vilket sätt respektive egendom påverkats genom bland annat försäljning samt kunna visa detta genom kvitton. Redovisningsplikten gäller inte enbart giftorättsgods utan all makarnas egendom.

Ursprungligen så är det tänkt att bodelning är makarnas gemensamma angelägenhet, 9:5 Äktenskapsbalken. Men har makarna svårt att komma överens, som det låter som i din fråga, så kan en bodelningsförättare utses enligt 17 kap Äktenskapsbalken. Bodelningsförättaren tar över ansvaret över bodelningen och utses av domstolen.

Ellinor SvenssonRådgivare