Reakioner vid uppsägning

Hej! Jag har precis blivit uppsagd från min tjänst. Jobbar i ett litet privat företag sen ca 20 år. Jag är inte med i facket. Enligt min chef finns ett kollektivavtal. Jag skulle få 6 mån uppsägningstid. Läste på Lawlines sidas frågor o svar att oorganiserade har samma villkor som organiserade vad gäller turordningsregler mm. Jag undrar helt enkelt vad jag bör göra i detta läge? Har ni något råd att ge mig för att få så bra villkor som möjligt? Hur kan man få information om vad kollektivavtalet innehåller om man inte är med i facket? Vad kan en jurist göra för skillnad för mig i denna situation?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Först och främst bör du få fram de kollektivavtal som finns på din arbetsplats. Därefter bör du se över om du verkligen borde ha blivit uppsagd och i så fall om du kommer först i kön enligt gällande turordningsregler.

Kollektivavtalet

Till att börja med har du helt rätt i att om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så gäller det i praktiken även för dig som inte är med i facket. För att du ska få full koll på dina rättigheter och vad som gäller med hänsyn till turordningsreglerna bör du försöka få tag på detta kollektivavtal. Även om du inte är med i det fackförbund som din arbetsgivare har slutit kollektivavtal med så kan du vända dig till dem för att fråga om du kan få ta del av det. Med tanke på att kollektivavtalet är en del av ditt anställningsavtal bör du dessutom kunna kräva att få ut det från din arbetsgivare.

Uppsägningens riktighet

Oavsett vad som står i kollektivavtalet krävs att det finns saklig grund för uppsägningen, LAS 7 §. Du anger inget om skälen till att du har sagts upp men det för att det ska föreligga saklig grund krävs att det antingen föreligger arbetsbrist (det vill säga att företaget inte har råd att ha kvar alla sina anställda) eller personliga skäl (att det finns skäl som hänförs till dig personligen). Om det föreligger arbetsbrist är svårt att ifrågasätta, om arbetsgivaren anser att företaget behöver skära ner på utgifterna så är det ofta fallet. Eftersom det rör sig om ett litet företag lär dessutom möjligheterna till omplacering, LAS 7 § 2 st, vara begränsade. Du har rätt att begära att få anledningarna till uppsägningen skriftligen av din arbetsgivare, 8-9 §§.

Turordningsregler

Om det är fråga om arbetsbrist aktualiseras turordningsreglerna, LAS 22 §. För det fall reglerna i kollektivavtal är likställda med LAS är är utgångspunkten att principen sist-in-först-ut gäller. Man kan tycka att du då med en anställningstid på 20 år borde vara ganska långt ner i turordningen. Arbetsgivare i små företag med mindre än 10 anställda har dock rätt att undanta två anställda från turordningsreglerna, 22 § 2 st. Dessutom omfattas bl a inte arbetsgivarens familj, 1 §. Men som sagt, turordningsreglerna kan se annorlunda ut beroende på kollektivavtalet.

Förhandling

Hur du ska förhandla och vad du bör begära beror helt på vad du kommer fram till gällande din uppsägning. Om det föreligger arbetsbrist och du mot bakgrund av kollektivavtalet kommer fram till att det faktiskt är du som ska gå först har du inte speciellt mycket förhandlingsutrymme. De rättigheter du har är i så fall de som kollektivavtalet erkänner dig. Om du däremot drar slutsatsen att du inte borde ha sagts upp överhuvudtaget eller att någon annan borde ha fått gå före dig blir situationen en helt annan. Då kan du hävda att arbetsgivaren brutit mot kollektivavtalet och därmed också mot ert anställningsavtal. Då kan du både kräva att uppsägningen ska ogiltigförklaras samt att du har rätt till skadestånd.

Juridisk hjälp

En jurist hade i det här läget kunnat hjälpa dig ta reda på om uppsägningen är sakligt grundad samt om det är du som ska gå enligt gällande turordningsregler. Om du väljer att koppla in juridisk hjälp först vid ett senare tillfälle kan du få råd kring hur du bör förhandla och om du ska överväga att stämma arbetsgivaren.

Sammanfattning

Du bör i tur och ordning kolla upp kollektivavtalet, uppsägningens riktighet och vilka turordningsregler som gäller. Jag hade inte kopplat in en jurist förrän jag misstänkt att något inte står rätt till. Först om du drar slutsatsen att kollektivavtalets bestämmelser innebär att du inte borde ha blivit uppsagd skulle jag ha vänt mig till en jurist. Du kan enkelt boka en tid med någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Henrik ÄrnlövRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000