FrågaFAMILJERÄTTAdoption25/01/2018

Rättsverkningar av adoption av bonusbarn

Jag är en vuxen kvinna och min bonuspappa vill adoptera mig.

MEN betyder det att min mamma förlorar "rätten" till mig då samtidigt ?

Jag vill gärna att han adopterar mig, men INTE bekostnad av min mamma.

Hur gör man då ? går det att göra ?

MVH

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga om adoption regleras i Föräldrabalkens (FB) 4 kap och har tidigare behandlats på Lawline HÄR.

En adoption innebär enligt lagen att adoptivbarnets samtliga rättsliga band till sin tidigare förälder klipps, för att istället bindas till adoptanten (adoptivföräldern) (FB 4:7). När adoptionen väl är genomförd ska adoptivbarnet juridiskt sett inte längre ses som barn till sina biologiska föräldrar, utan endast som barn till adoptivföräldern (FB 4:8). Lagen anger dock ett undantag till denna regel. FB 4:7 tillåter nämligen en förälders make att adoptera sitt bonusbarn utan att de rättsliga banden till den föräldern klipps.

I enlighet med vad som nämnts ovan beror således din bonuspappas möjligheter att adoptera dig, utan att detta ska frånta din mamma hennes föräldraskap, på om din bonuspappa är gift med din mamma eller inte. Är din bonuspappa gift med din mamma kan han adoptera dig utan att din mamma fråntas sitt föräldraskap. Är din bonuspappa å andra sidan inte gift med din mamma kommer en adoption att beröva din mamma hennes juridiska föräldraskap.

För att sammanfatta det som sagts måste således din bonuspappa gifta sig med din mamma, om han inte redan är gift med henne, för att en adoption ska få de rättsverkningar du önskar. Ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort som din bonuspappa har sin hemvist.

Vid en ansökan om adoption måste tingsrätten pröva om adoptionen i fråga är lämplig. Tingsrätten får inte ge tillstånd att adoptera om inte adoptionen dels är till fördel för barnet, samt att sökande har uppfostrat eller vill uppfostra barnet, eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökande och barnet finns en särskild anledning till adoptionen (FB 4:6 1st).

Med detta sagt så bör din bonuspappa antingen ha varit delaktig i din uppfostran eller ha andra särskilda skäl att adoptera dig som beror på ert personliga förhållande för att en adoption ska vara möjlig.

Jag hoppats att detta har givit svar på din fråga, och om du undrar över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra LantzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000