Rättsliga konsekvenser av äppelkastning mot hus.

FRÅGA
Hejsan!Vi har blivit utsatta för hemfridsbrott under en veckas tid. Ungdomarna går förbi vårt hus och kastar äpplen på våra fönster och ytterdörr. Igår var trappan framför ytterdörren fullt med äpplen så att det var omöjligt att komma in i huset med barnvagn. Jag fick börja städa först för att komma in. Jag tog två av pojkarna på bar gärning och pratade med dem. De lovade att prata med sina klasskompisar för att detta ska ta slut. Det hände dagen efter igen. Nu har jag kontaktat skolan och pratat med en av pojkarnas föräldrar. Föräldrarna vill inte lämna andra föräldrars uppgifter för oss. Jag har inte kontaktat polisen än. Vår dotter känner sig orolig både hemma och i skolan för att killarna bor nära och går i samma skolan som hon. Jag är även rädd för att vem betalar då om våra fönster går sönder eller killarna kanske får för sig att börja kasta saker på våra bilar... Vad kan jag göra för att detta ska ta slut? MVH Mamman till en orolig 6-åring
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Inledningsvis förhåller jag mig tveksam till om ovanstående verkligen är att betrakta som ett hemfridsbrott. Hemfridsbrott följer av 4 kap 6 § brottsbalken och lyder enligt följande: Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter.Vid grovt brott dömes till fängelse i högst 2 år.

Det framgår inte av din fråga om ungdomarna går in på tomten och kastar äpplena eller om detta sker från gatan. Oavsett inträder den skadliga effekten inom tomtgränsen eftersom äppelkastning medför skador på huset. Att kasta saker på någons hem kan möjligtvis utgöra ett olovligt inträngande. Närmre till hands vore dock att bedöma agerandet som skadegörelse enligt 12 kap 1 § brottsbalken. Brottet skadegörelse utgörs av följande: Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år.

Egendomsskada har tveklöst skett i det aktuella fallet eftersom ert hus blir skadedrabbat av äppelkastningen. Detta gäller i synnerhet eftersom du berättat att ni fått städa upp efter äppelkastningen.

Äppelkastningen är även till men för er äganderätt till huset som kränks av äppelkastningen. Rekvisiten för att handlingen skall utgöra en skadegörelse är härmed uppfyllda. Hemfridsbrott tar i regel sikte på andra handlingar än de som nu har aktualiserats.

En annan möjlighet är att brottet är att betrakta som ett ofredande enligt 4 kap 7 § brottsbalken. Denna paragraf stadgar följande: Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.

Att kasta äpplen på ett hus torde utgöra ett hänsynslöst beteende. Dock skall ett ofredande rikta sig mot någon, inte något, som det gör i det här fallet då ert hus blir drabbat. Eftersom huset är ert torde man dock kunna dra den slutsatsen att ofredantdet i varje fall riktar sig mot er på en indirekt nivå eftersom huset är ert.

Oavsett vilken brottsrubricering som blir aktuell är möjligheten att straffa ungdomarna beroende av om de är över eller under 15 år enligt 1 kap 6 § brottsbalken. För de ovan nämnda brotten kan straffet bestå i böter eller fängelse i högst ett år, eller vid hemfridsbrottet, högst två år.

Beträffande betalningsfrågan om något skulle gå sönder till följd av ungdomarnas agerande aktualiseras regleringen om skadestånd. I det här fallet rör det sig i första hand om sakskador enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen eftersom skadorna drabbar huset.

Om ungdomarna är under 18 år skall de enligt 2 kap 4 § ersätta skadan i den mån det är skäligt. Här tas hänsyn till ungdomarnas ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Eftersom denna sakskada vållas genom brott är även föräldrarna ersättningsskyldiga enligt 3 kap 5 § p. 1 skadeståndslagen. Detta innebär dock inte att ungdomarna själva befrias från ersättningsskyldighet utan de kan tillsammans med sina föräldrar bli solidariskt ansvariga för skadan.

Sammanfattningsvis förefaller det oklart vilken rubricering som aktualiseras i det här fallet, och om någon kan åtalas är beroende av åldern på ungdomarna.Det du bör göra är att polisanmäla händelsen. För eventuella sakskador på huset ansvarar såväl ungdomarna som föräldrarna tillsammans om skada skulle uppstå.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1068)
2020-11-30 Olaga tvång från arbetsgivare
2020-11-29 Kan emojis utgöra brott?
2020-11-29 Hur går jag tillväga när någon gjort en fakeprofil på mig?
2020-11-29 Är det olagligt att hota om att berätta "något" för någon annan?

Alla besvarade frågor (86862)