Rättslig ställning för barn till adoptivbarn

2016-10-09 i Adoption
FRÅGA
hej min moder valde som vuxen för ett par år sedan att bli adopterad av sin låtsaspappa och nu undrar jag som är 28 år om adoptionen gäller för mig också? eller har jag rätten att vara kvar med min biologiska morfar? och hur gör man för inte vilja vara sj som barnbarnet? jag var över 20 vid tillfället och har inte valt göra deta val i livet. så med stor fundersamhet undrar jag om det gäller mig också och hoppas nu på det inte gör de.anledning till denna fråga är för min biologiska morfar har gåt vidare dvs död och jag har aldrig tänkt på det förän nu och vill inte bli adopterad då jag har inte skrivit på något sådant papper om jag godkänner deta och deta gäller enbart min moder hoppades jag på... vilka möjligheter finns det annars för mig att ta om fallet är nu att jag också är automatiskt bort adopterad och hur kan jag göra för att inte vara det?tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om föräldraskap och adoption hittar du i föräldrabalken (FB) som du kan titta närmare på här. Föräldraskap kan få juridisk betydelse i olika sammanhang och lagar, men viktigast i ditt fall är bestämmelser i ärvdabalken (ÄB) som du kan hitta här.

Innebörden av en adoption

Vad konsekvensen blir av en adoption kan du läsa i FB 4:8. Där står att ett adoptivbarn i rättsliga sammanhang ska ses som adoptantens barn och inte som barn till sina biologiska föräldrar. Det betyder att vid tillämpning av regler som är beroende av släktskap, så ska adoptivbarnet behandlas som om hen var sina adoptivföräldrars biologiska barn. Adoptionen har i praktiken alltså bara rättsliga konsekvenser.

En viktig konsekvens av detta är att arvsrätten efter den biologiska föräldern upphör, då det bortadopterade barnet inte längre kan anses vara en bröstarvinge med arvsrätt enligt ÄB 2:1. I stället ses personen som bröstarvinge till adoptivföräldern och ärver denne enligt arvsordningen i ÄB.

Innebörden för adoptivbarnets barn

Eftersom din mor har adopterats, så ses hon inte längre som barn till sin biologiska far i rättslig mening. Detta innebär att regler som tar sikte på släktskap kommer tillämpas som om hon alltid har varit sin adoptivförälders barn och du kommer som förlängning bli behandlad som om du är adoptivförälderns barnbarn. Det får dock begränsade rättsliga konsekvenser för dig, då få regler tar sikte på släktskapet mellan personer och deras mor- och farföräldrar. Eftersom din mor inte längre ärver sin biologiska far, så mister du möjligheten att i framtiden ärva eventuell kvarlåtenskap från din morfar genom din mor. I övrigt kommer du sannolikt inte märka av några juridiska konsekvenser av din mors adoption.

Det här kan självklart vara emotionellt svårt att hantera, men det är viktigt att tänka på att din mors adoption endast får rättsliga konsekvenser och de största och mest märkbara konsekvenserna gäller henne. Biologiska föräldrar, mor- och farföräldrar förblir självklart alltid de samma. Det samma kan sägas om faktiska familjerelationer och oavsett vad som sker juridiskt, så kommer din morfar vara just din morfar.

Sammanfattning

Din mors adoption innebär att hon i rättsliga sammanhang kommer behandlas som om hon var sin adoptivförälders barn. Detta får konsekvenser för henne i fråga om bl. a. arv. Som en förlängning av att hon behandlas som sin adoptivförälders barn, så kommer du behandlas som adoptivförälderns barnbarn även om du inte anses vara adopterad av adoptivfamiljen. Dock får detta begränsade konsekvenser för dig i juridisk mening. Detta kan upplevas som känslomässigt svårt, men tyvärr finns det inte någon rättslig åtgärd för att ändra det, utan det är viktigt att tänka på att faktiska familjerelationer och emotionella band inte behöver påverkas av juridiska relationer och lagar.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om något är oklart går det bra att lämna en kommentar med en följdfråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (588)
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?
2021-03-31 Vad krävs för adoption
2021-03-30 Kan man häva en adoption?
2021-03-29 Kan jag upphäva en adoption?

Alla besvarade frågor (91059)