FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott27/06/2013

Rättslig påföljd av att köra motorfordon på cykelbana

Hej, jag undrar vad det blir för straff om en mc körs på cykelbana i max 30 km?

Lawline svarar

Att köra ett motorfordon på gång- och cykelbana utgör brott mot 2 kap. 2 § och 3 kap. 6 § Trafikförordingen, se https://lagen.nu/1998:1276. Enligt 14 kap. 3 § samma lag straffas detta med penningböter. Hur många dagsböter som utdöms beror på hur allvarligt brottet är. Dagsböternas storlek beror på din inkomst. Desto högre inkomst, desto högre dagsbot. Det spelar ingen roll hur man utfört handlingen, det räcker att man genomfört den överhuvudtaget; det krävs alltså ingen särskild effekt utan endast en utförd handling för att brottet skall anses vara genomfört.

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo