FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt13/09/2018

Rättighetsstadgans förbud mot missbruk av rättigheter

Hej!

Jag ska skriva PM och har blivit tilldelad ämne "EU:s rättighetsstadgas förbud mot missbruk av rättigheter". Ungefär vad faller inom ramarna för det? Har letat på olika ställen men inte fått fram mycket.

Tack på förhand för svaret!

Lawline svarar

Hej!

Vi svarar inte på frågor som har sin grund i skoluppgifter. Jag tycker dock att frågan är såpass intressant att jag inte kan hålla mig ifrån att lämna några korta synpunkter och tips. Som du så klart redan vet stadgar rättighetsstadgans 54:e artikel följande:

"Ingen bestämmelse i denna stadga får tolkas som att den medför rätt att bedriva verksamhet eller utföra handlingar som syftar till att sätta ur spel någon av de rättigheter och friheter som erkänns i stadgan eller att inskränka dem i större utsträckning än vad som medges i stadgan."

Artikeln innebär att man inte som argument för att man inskränkt eller åsidosatt någons rätt enligt stadgan kan hänvisa till sin rätt enligt densamma. Om du vill hitta något konkret att skriva om vill jag råda dig att överblicka stadgans stadgade rättigheter och undersöka om du hittar några motsägelser. Din uppgift handlar alltså om att ställa stadgans rättigheter mot varandra. Vad ryms inom ämnet? Endast fantasin sätter gränser! Ett exempel vore stadgans art. 3.2.C mot art. 15.1. Ett annat vore art. 10.1 och 11.1 mot art. 21 och 23. En motsvarande svensk "klassiker" är fallet NJA 2005 s. 805 där ansvar för hets mot folkgrupp ställdes mot religions- och yttrandefriheten.

Lycka till!

Jesper EngRådgivare