Rättigheter vid förtal

FRÅGA
Om svärmor kallar mig för kvinnomisshandlare och jag inte är det vad kan man göra då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Att bli kallad för kvinnomisshandlare på ogrundad anledning är, i lagens mening, att anse som en ärekränkning. För att det ska kunna räknas som förtal krävs det att rekvisiten i 5 kap 1 § 1st Brottsbalken (1962:700) är uppfyllda. Det krävs alltså att personen utpekat dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller att denna lämnat en uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Brottet anses fullbordat när uppgiften kommit till någon annans kännedom. Uppgiftslämnandet ska typiskt sett leda till skada men skada behöver ej ha uppstått. För att kunna döma någon till ansvar för förtal är det därmed tillräckligt att det funnits en risk för att den berörde skulle komma att utsättas för andras missaktning.

Själva bedömningen av vad som kan anses nedsättande ska göras på ett subjektivt sätt ur den kränktes och hans omgivnings synvinkel. Här krävs alltså fler omständigheter och en tydligare bild av din uppfattning för att en korrekt bedömning av rekvisitet ska kunna göras. Det måste även gå bevisa att förtalet ägt rum, vilket många gånger kan vara svårt då det skett muntligen.

För att förtalet ska anses brottsligt krävs även att uppgifterna inte är försvarliga 5 kap 1 § 2st. Denna bedömning görs helt och hållet objektivt och förutsätter med andra ord att du tidigare inte blivit dömd för kvinnomisshandel.

Sammanfattningsvis kan din svärmor bli fälld till ansvar för förtal förutsatt att hennes uttalande inte varit försvarligt och att du kan bevisa vad som sagts. Det bästa är alltid att försöka utreda situationen med inblandade parter, men om du vill gå vidare med saken kan du vända dig till polisen för att upprätta en polisanmälan.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Mvh

Nina Erlandsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1148)
2021-03-05 Kan jag anmäla min frus son för förtal när han säger att vi är alkoholister?
2021-03-03 Vad utgör förtal?
2021-03-03 Preskription Förtal
2021-03-01 Kan man anmäla någon för förtal när denne påstår att man inte betalar skatt?

Alla besvarade frågor (89907)