Rättigheter vid bankbedrägeri

2018-10-13 i Fordringar
FRÅGA
Jag har lurats att logga in på min bank och fått mina konton tömda. Har anmält till polis och skickat redogörelse till banken. Nu undrar jag om banken kommer att ersätta mig och hur jag kan driva den frågan. Jag är 70 år och bor i eget hus som jag måste sälja om jag inte får hjälp från banken.
SVAR

Hej och tack för att du valt oss på Lawline!

Tillämplig lag på området är lag (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsmedel.

Kontohavaren har skyldigheter som tillkommer för att få skydd. Kontohavaren är skyldig att skydda en personlig kod, vid vetskap om obehörig transaktion genast meddela detta och i övrigt följa de villkor som ingår i avtalet för användande av betalningsinstrument. Om kontohavaren har underlåtit att skydda den personliga koden, och en obehörig transaktion genomförts, ansvarar kontohavaren för hela beloppet eller endast 1 200 kr för konsumenter. I 6 § st. 1 framgår det att kontohavaren ansvarar för hela beloppet vid en obehörig transaktion om transaktionen genomförts på grund av åsidosättande av en skyldighet och åsidosättandet var genom grov vårdslöshet. Emellertid står det i st. 2 att en konsument är endast ansvarig för belopp upp till 12 000 kr om denne inte handlat särskilt klandervärt, då svarar kontohavaren för hela beloppet.

Exempel på grov vårdslöshet är att förvara sitt kort och kod tillsammans på offentliga platser eller att inte snarast spärranmäla sitt kort. Undantag kan göras till de specifika omständigheterna, exempelvis en kontohavare som lidit offer för bostadsinbrott där värdefull egendom bestulits. Särskilt klandervärda handlingar skulle vara att kontohavaren lämnar kortet utan uppsikt under en längre tid och lättillgängligt på en strand eller andra offentliga platser med mycket folk. Vad som kan anses som särskilt klandervärt belyses i ARN 2013 – 04700 där en person gav ut koder till sin bankdosa till en person på Facebook i tron om att det var en vän som behövde hjälp. ARN ansåg att även om någon annan utgett sig för att vara hennes vän så var det ändå hennes egna beteende som möjliggjort de obehöriga transaktionerna. Personen ansågs ha agerat särskilt klandervärt.

Sammanfattningsvis kan du komma till att betala ett visst belopp, eller hela beloppet (alltså att du inte får ersättning), beroende på hur klandervärt man handlat. Jag rekommenderar att du vänder dig till ARN (allmänna reklamationsnämnden) eller KO (konsumentombudsmannen) för vidare vägledning.

David Zandian
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (544)
2019-03-19 Måste en arbetstagare som fått för mycket lön betala tillbaka? Fråga om condictio indebiti.
2019-03-13 Vad händer om jag får tillbaka för mycket i växel och inte lämnar tillbaka pengarna?
2019-03-12 när pengarna inte dras från kontot
2019-03-05 Har borgenär informationsplikt gentemot borgensman?

Alla besvarade frågor (66955)