Rättigheter under uppsägningstiden

FRÅGA
HejMin arbetsgivare genomför en regelrätt uppsägning p g a arbetsbrist. Jag är sist in och i mitt fall arbetar jag 80% men har en heltidstjänst i botten. Jag har fyra månaders uppsägningstid (har arbetat i företaget 7 år). Jag kommer att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden och min fråga är om jag kan kräva min rätt att gå upp till heltid under uppsägningstiden. Min arbetsgivare har inte kollektivavtal. Jag har inte fått uppsägningen skriftligt och alltså inte skrivit på något ännu.Vänligen
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 12 § Lagen om anställningsskydd (LAS) ska du behålla din lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden, även om du inte får några arbetsuppgifter alls eller om du får andra arbetsuppgifter än tidigare. Detta innebär att även om arbetsgivaren arbetsbefriar dig under uppsägningstiden så ska du fortfarande erhålla samma lön som tidigare.

Det finns dock inga lagregler som anger att anställningen ska uppgå till ett visst arbetstidsmått. Detta regleras i det individuella anställningsavtalet. Om det är så att du, enligt ditt anställningsavtal, har rätt att när du begär det eller efter en viss tidsperiod gå upp i en heltidstjänst så tolkar jag lagen som att denna rätt ska gälla även under din uppsägningsperiod. Dock måste du då även vara till förfogande för arbetsgivaren i den utsträckning en heltidstjänst kräver under hela uppsägningstiden.

Du bör även ha i åtanke att om du blir arbetsbefriad under uppsägningstiden och då istället förvärvar inkomster från ett annat jobb, så får din gamla arbetsgivare, enligt 13 § LAS, avräkna din nya inkomst från vad du ska erhålla enligt 12 § LAS.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1616)
2020-10-22 Beräkning av arbetstid vid uppsägning.
2020-10-15 Går det att säga upp en tidsbegränsad anställning innan anställningstidens utgång?
2020-10-14 Uppsägning på grund av sjukskrivning
2020-10-11 Vad gäller vid en uppsägning på grund av arbetsbrist?

Alla besvarade frågor (85286)