Rättigheter för någon som befriar sig från det svenska medborgarskapet

2020-12-10 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Vilka rättigheter i samhället förlorar jag ifall jag befriar mig själv från svenskt medborgarskap, men fortsätter bo kvar i Sverige?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan det nämnas att det krävs att du är medborgare i ett annat land eller har för avsikt att ansöka om medborgarskap i ett annat land och du får det inom ett år för att du ska kunna befria dig från det svenska medborgarskapet. Har du hemvist i Sverige kan du vägras befrielse endast om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl föreligger om befrielsen skulle innebära otillbörliga fördelar för dig gentemot svenska staten, 15 § lag om svenskt medborgarskap.

Om du befriar dig från det svenska medborgarskapet och har permanent uppehållstillstånd samt är folkbokförd i Sverige har du i princip samma rättigheter och skyldigheter som en svensk medborgare, förutom i de punkterna nedan:

- En absolut rätt att bo och arbeta i Sverige finns bara för svenska medborgare. Det är även bara svenska medborgare som kan rösta i riksdagsvalet.

- För att kunna väljas in i riksdagen krävs svenskt medborgarskap.

- Poliser eller yrkesmilitärer måste vara svenska medborgare. Även andra yrkesgrupper kan ha det kravet.

- Det är enklare att jobba i andra EU-länder som svensk medborgare.

Utöver detta kan det nämnas att det går att ha ett dubbelt medborgarskap i Sverige, men detta är dock inte möjligt i alla länder.

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1154)
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?
2021-04-04 Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap
2021-04-04 Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?
2021-03-31 Kan ett strafföreläggande påverka chansen att få permanent uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91130)