Rattfylleri och olovlig körning

2019-05-31 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Jag drack alkohol kvällen innan jag körde bil, och på morgonen blev jag stoppad av polisen och det visade sig att jag hade 1.0 promille i andningen. Jag körde bil med utländsk körkort som gäller ej i Sverige (men jag visste inte). Får jag fängelse straff? Jag har ett jobb och är gift och har två småbarn. Hur länge ska jag vänta tills jag går till rättegången? Det hände 21 maj, för att vi planerade åka till hemlandet på semester i Juli månad. Tack för hjälpen! MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De brott du risker att dömas till är rattfylleri respektive olovlig körning. Vad gäller rattfylla är risken även stor att du kan komma att dömas för grovt brott.

Huruvida ett rattfylleri ska anses som grovt ska avgöras utifrån samtliga omständigheter vid brottet. Om föraren har en alkoholkoncentration som uppgår till minst 0,5 milligram per liter i utandningsluften är det dock en stark faktor och gör att brottet som regel ska bedömas som grovt (se Trafikbrottslagen 4-4a§§). Vad gäller vilket straff som ska utdömas så är grovt rattfylleri ett brott där det föreligger en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. Utan särskilda försvårande eller förmildrande omständigheter är utgångspunkten ett straffvärde på fängelse i en månad. En viktig faktor vid bedömningen är de risker för trafiksäkerheten som gärningen typiskt sett inneburit. Bedömningen måste bli strängare ju större trafikfaran har varit. Särskilt allvarligt är om gärningsmannen har fört fordonet på ett sådant sätt eller på en sådan plats att risken för en trafikolycka typiskt sett har varit stor, det kan gälla exempelvis om trafiken vid tillfället varit intensivt (se NJA 2003 s. 495).

Om du kört bil utan giltigt körkort kan du även komma att dömas för olovlig körning (se Trafikbrottslagen 3§). Det krävs dock att du haft uppsåt till det. Har du trott att du varit behörig att köra bilen så krävs det att åklagaren kan bevisa motsatsen. Det beror alltså lite på anledningen till varför du trodde att du var behörig att köra i Sverige men det tycks som att du saknat uppsåt.

Även om du inte döms för olovlig körning så tyder det på att du haft så pass hög alkoholkoncentration att rattfylleriet kommer bedömas som grovt och därmed är utgångspunkten att det blir ett kort fängelsestraff såvida det inte finns några förmildrande omständigheter.

Om det blir rättegång så kommer du kallas till denna (se Rättegångsbalken 45 kap. 15§ 2 st.). Har du frågor om utredningen eller hur länge det kan tänkas dröja tills rättegången blir av så råder jag dig att kontakta polisen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1165)
2021-06-22 Vad blir straffet för grovt rattfylleri?
2021-06-17 Vad blir straffet om man kör tung motorcykel utan A-körkort?
2021-06-17 Brottsligt att köra ifrån Polisen?
2021-06-15 Kan man anmäla olovlig skjutsning på cykel?

Alla besvarade frågor (93293)