Rattfylleri och körkortsingripande (återkallelse eller varning)

2017-09-07 i Trafikbrott
FRÅGA
Min fråga Varit på middag i Helsingör ...Körde av båten i Helsingborg och tullen stod på färjeterminalens utfart och jag fick blåsa ....hade haft öl till maten och tänkte dock inte på detta ...så jag blåste 0,22 promilleJag kände mig helt opåverkad och kunde inte förstå Fråga Jag har helt fläckfritt bakåt dvs inga tidigare rattfylla eller vårdslöshet mm Kan jag begära en varning som gör att jag får tillbaka körkortet Mitt liv o ekonomi samt köra barn (vårdnadshavare) går i kras utan körkort Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rattfylleri är straffbart enligt trafikbrottslagen (hädanefter förkortad TBL). Enligt 4 § TBL gäller att den som för ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Rattfylleri är ett så kallat “uppsåtsbrott”. Det krävs således uppsåt för att du ska dömas för brottet (jfr 1 kap 2 § brottsbalken). Du beskriver att du inte kände dig påverkad när du körde bilen samt inte tänkte på att du hade druckit. För att uppsåt ska anses föreligga vid rattfylleri räcker det dock med att man varit medveten om att man har förtärt alkoholhaltiga drycker. Man behöver således inte veta om att man haft en viss promillehalt i blodet. Du beskriver att du har vetat om att du druckit öl. Du har sedan kört bil och bevisligen haft över 0,2 promille i blodet. Du har därför gjort dig skyldig till rattfylleri. Anledning att misstänka att du gjort dig skyldig till grovt rattfylleri (4a § TBL) har jag inte.

Enligt 5 kap 3 § körkortslagen ska ett körkort återkallas om körkortshavaren gjort sig skyldig till bl.a. rattfylleri enligt 4 § TBL. Det föreligger således grund för att återkalla ditt körkort. Enligt 5 kap 9 § körkortslagen kan dock varning meddelas istället för att återkalla körkortet. Varning kan meddelas om körkortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § TBL och alkoholkoncentrationen under eller efter färden inte uppgått till 0,5 promille i blodet. De formella förutsättningarna för att varning ska kunna meddelas är således uppfyllda i ditt fall. Utöver detta krävs att varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Att du inte tidigare erhållit varningar eller gjort dig skyldig till brott talar till din fördel. Att du behöver körkortet är antagligen inte ett sådant “särskilt skäl” som talar till din fördel, eftersom det är ett skäl som antagligen alla har. Huruvida varning meddelas istället för återkallelse är bedömning som Transsportstyrelsen gör från fall till fall. Du kan således inte “begära” varning utan detta är något Transportstyrelsen meddelar om de anser att förutsättningarna för det är uppfyllda. Om Transportstyrelsen återkallar ditt körkort kan du överklaga detta beslutet.

Sammanfattning

Jag har således redogjort för att du har gjort dig skyldig till rattfylleri enligt 4 § TBL. Jag har vidare konstaterat att det finns grund för att såväl återkalla ditt körkort som att endast meddela varning. Detta är något som Transportstyrelsen avgör efter en prövning av alla relevanta omständigheter. Att du är “fläckfri” talar i min mening till din fördel. Om Transportstyrelsen återkallar ditt körkort istället för att meddela varning kan du överklaga beslutet. Vid kortare följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1251)
2021-11-30 Tillåtande av olovlig körning
2021-11-30 Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?
2021-11-30 Vem bär ansvaret vid övningskörning?
2021-11-30 Är det olagligt att köra elscooter som kan gå i 40 km/h även om jag bara kör den i 25 km/h?

Alla besvarade frågor (97624)