Rattfylleri i parkerad bil? - Privatpersons rätt att omhänderta bilnycklar

2016-03-11 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej jag vill kolla om man kan dömas för rattfylleri trots att man inte har framfört fordonet. Fallet var att jag sov onykter i bilen och att jag frös, så jag startade fordonet för att värma mig då en privat person omhändertog mina nycklar. Därtill får en persona lovligt att omhändertaga en annans individs bil nycklar utan vidare?Tack för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om rattfylleri finner du i 4 § lagen om straff för vissa trafikbrott. För att dömas för rattfylleri krävs det enligt lagens ordalydelse att en person "...för ett motordrivet fordon". Enligt domstols-praxis kan ett framförande av en bil trots att det bara rört sig om någon meter på sin egen tomt, bedömas som ett framförande i lagens mening (RH 2008:71, RH 2008:27). Om ett fordon inte framförts i lagens mening kan det inte bedömas som rattfylleri.

Högsta domstolen har även i rättsfallet NJA 1984 s. 637 uttalat att för fällande dom rörande rattfylleri förutsättas att blodanalys av förarens promillehalt skett. Emellertid kan en analys av utandningsprov komma att användas för att styrka alkoholkoncentrationen i blodet om blodanalys saknas. I ditt fall innebär detta att om Polisen varken har tagit utandningsprov eller blodanalys på dig är möjligheterna att döma dig för rattfylleri i det närmaste obefintliga.

Vidare till frågan huruvida en privatperson får omhänderta dina bilnycklar. Under en längre tid gjordes utredningar i Sverige rörande frågan om Polisen ska ha rätt att omhänderta egendom i syfte att beivra vissa brott. Genom en lagändring 2004 utökades Polisens befogenheter enligt 24 a § Polislagen till att även omfatta "tillfälligt omhändertagande av egendom för att förhindra trafiknykterhetsbrott". Denna befogenhet var omdiskuterad och då kan du tänka dig hur radikal frågan om en privatpersons rätt till ett sådant omhändertagande skulle vara. Befogenheten att omhänderta någons nycklar för att förhindra trafiknykterhetsbrott tillfaller således endast Polisen. En privatperson får inte ta bilnycklarna från en berusad, inte ens om det sker för att förhindra att denne kör iväg i bilen. Den person som tar nycklarna på detta sätt riskerar att dömas för egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8 kap. 8 §. (Jag vill lägga in en brasklapp om att personen i en sådan situation bör kunna hävda att agerandet var försvarligt på grund av nöd.)

Det måste emellertid här påpekas att handlingen att omhänderta nycklarna från en mycket berusad person, som sitter i förarsätet på en startad bil, i många fall kan vara en motiverad och väl menad handling. Personens syfte är troligtvis att förhindra att en allvarlig olycka sker eller, i värsta fall, att ett dödsfall inträffar. Angående hur man ska göra när man påträffar en berusad person som är på väg att sätta sig i bilen har Trafikverket uttryckt sig på ett mycket bra sätt: "Tag till alla medel. Säg ifrån. Stoppa dem. Vägra åka med. Ta hjälp av andra. Du får riskera att kompisen blir förbannad. Hellre ett gräl än en begravning." (här)

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1025)
2020-10-18 vilket straff för tre olovliga körningar
2020-10-17 Vad är straffskalan för olovlig körning?
2020-10-17 Polisens rätt att rapportera utan bevis?
2020-10-15 Hur länge finns pricken kvar i belastningsregistret vid rattfylla?

Alla besvarade frågor (85191)