Rätten till vårdnad och underhåll

2016-10-15 i Underhåll
FRÅGA
Har en dotter som vill separera av flera orsaker! Hur går hon till väga ? De har en 3- årig dotter som tyvärr kommer ikläm! Min svärson är dataspelsmissbrukare men erkänner inte detta! De har det mkt tufft! Han miste nyss sitt jobb pga av att han inte var där så ofta! Sin dotter sköter han tyvärr bara om mamman informerar när det ska badad, ätas mm!Dottern måste flytta då de har dyr hyra men vet ej hur hon ska göra! Hon är rädd att han sticker o så står min dotter med hela hyran! Kan han göra så? Hur råder ni att det hela ska gå till?MvhOrolig mormor o mamma
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar ifrån att de har gemensam vårdnad av dottern. Enligt 6 kap. 2 § Föräldrabalk (1949:381) (FB) ansvarar de som har vårdnaden om ett barn för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnet behov i form av omvårdad, trygghet och en god fostran tillgodoses.

Vid en eventuell separation står barnet även därefter under båda föräldrarnas vårdnad enligt 6 kap. 3 § FB. Vad som är avgörande för alla beslut om vårdad, boende och umgänge är barnets bästa och vid bedömningen skall särskilt beaktas risken för att barnet far illa men hänsyn tas också till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, du kan läsa mer om detta i 6 kap. 2 a § FB.

Det är idag inte lika svårt att få ensam vårdnad som det tidigare har varit utan om en av föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad får inte rätten besluta om detta enligt, 6 kap. 5 § FB.

Enligt 7 kap. 1 § skall föräldrarna svarar för underhåll åt barnet. En förälder skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern – vilket skulle bli fallet ifall din svärson ”sticker” som du var orolig för, detta går att läsa i 7 kap. 2 § 2 p. I samma paragraf står också att underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.

Du hittar föräldrabalken här.

Tveka inte att höra av dig igen ifall något fortfarande är oklart eller du har fler frågor.

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (979)
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag
2020-09-29 Får min 16-åriga dotter flytta hemifrån?

Alla besvarade frågor (85146)