Rätten till umgänge och underhåll

2017-01-22 i Underhåll
FRÅGA
Hej. I slutet på 2016 valde min sons pappa att lämna oss. Han sa från start att han skulle ha sonen varannan vecka, vilket han sedan ångrade. Men sa sedan igen att han ska ha sonen varannan vecka, och ångrade sig igen. Han vägrar prata med mig om sonen, han vill inte reda ut någonting omkring honom utan låter det hänga löst så att säga. Jag har ledsnat på att dansa efter hans pipa! Samtal med familjerätten som ju är frivilliga vet jag att han kommer vägra, bara för att han kan. Jag vill ha umgänge och underhåll (som han även vägrar betala) fastställt. Vad kan och bör jag göra? Och får han hatta fram och tillbaka på det vis han gör gällande sonen och umgänge, med tanke på att han säger en sak som han sedan ångrar, upprepade ggr?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 kap 2a§ Föräldrabalken (FB) ska barnets bästa vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska särskilt beaktas risken för att barnet far illa och att barnet har en god och nära kontakt med båda sina föräldrar. Det framgår inte av din fråga om ni har gemensam vårdnad om sonen men förutsatt att ni har det har ni gemensamt ansvar för att er sons personliga förhållanden blir tillgodosedda enligt 6 kap 2§ FB och att ni kan samarbeta i frågor som rör honom. Rätten till umgänge är en rätt som tillfaller barnet och inte föräldern då det enligt 6 kap 15§ FB framgår att barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Din sons pappa har alltså inte rätt att vilja ha umgänge med sonen och sedan ångra sig fram och tillbaka då han genom att agera på detta sätt inskränker er sons lagstadgade rätt till umgänge med honom. Enligt 6 kap 15§ FB har ni som barnets föräldrar ansvar för att barnets behov av umgänge men den förälder barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses.

Om du vill få en ändring i vårdnaden kan du enligt 6 kap 5§ FB vända dig till rätten eller om du och din sons pappa kan komma överens om vårdnaden kan ni avtala om det enligt 6 kap 6§ FB som sedan socialnämnden ska godkänna för att det ska gälla. Detsamma gäller för vart barnet ska bo enligt 6 kap 14a§ FB. Enligt 6 kap 15a§ FB får den förälder som vill ha umgängesrätt med sitt barn föra talan vid domstol om att få umgänget fastställt, denna talan kan även föras av socialnämnden. Om ni har gemensam vårdnad finns det även en möjlighet för er att avtala om barnets umgänge med den förälder han inte bor tillsammans med. Avtalet måste sedan godkännas av socialnämnden för att bli giltigt.

Enligt 7 kap 1§ FB ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Enligt 7 kap 2§ FB ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om om föräldern varken har vårdnaden eller bor tillsammans med barnet eller om föräldern har gemensam vårdnad med den andra föräldern men bor inte tillsammans med barnet. Det framgår vidare av paragrafen att underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Du kan alltså enligt 7 kap 12§ FB vända dig till rätten för att få frågan om underhållsbidrag prövad om ni inte kan komma överens och avtala om det.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95792)