Rätten till lön under uppsägningstiden vid avsaknad av arbetsuppgifter

FRÅGA
Hej! Min arbetsgivare valde att avsluta min provanställning med anledning av brist på beställningar och därav även arbete. Då uppsägningstiden var 1 månad så sa han dessutom att jag inte behövde vara där, då det inte fanns något att göra. I mitt anställningskontrakt står det att jag ska jobba heltid, 40 timmar per vecka. Vid tillfället så nämndes absolut inget om eventuell förlust av lön eller liknande, endast att jag inte behövde vara där (om jag inte önskade att sitta och dricka kaffe i en månad).Nu har jag fått det meddelat att jag inte kommer att få någon lön för den tiden som gått. Vad jag förstått så kan han inte neka mig avtalad arbetstid och inte heller neka mig lön vid överenskommen frånvaro utan att han explicit talar om för mig att det innebär en förlust av inkomst.Har jag fel, eller har jag rätt till min nu uteblivna lön?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Rätt till lön under uppsägningstid
I normalfallet föreligger ingen uppsägningstid vid provanställningar om inget annat har avtalats genom kollektivavtal. Det räcker alltså egentligen med att arbetsgivaren meddelar att anställningen ska upphöra med 14 dagars varsel, 6 och 31 §§ LAS. Jag förstår det dock som att ni har avtalat genom kollektivavtal om att det ska föreligga en uppsägningstid på en månad, varför denna månads uppsägning gäller, 2 § LAS.

Precis som du säger har du rätt till lön under avtalad uppsägningstid även om du inte får några arbetsuppgifter alls, 12 § LAS. Dock är det möjligt att genom kollektivavtal avtala om andra regler även här, 2 § LAS. Under förutsättning att inte denna rätt har avtalats bort i kollektivavtalet har du alltså rätt till lön.

Däremot har arbetsgivaren rätt att avräkna denna lön om det är så att du har förvärvat en annan anställning och därmed har erhållit lön därifrån. Du har således inte rätt till dubbel lön i detta fall, 13 § LAS.

Avslutning
Sammantaget har du alltså rätt till lön under uppsägningstiden även om du inte får några arbetsuppgifter om inget annat framgår av kollektivavtal, såtillvida du inte erhåller lön från en annan anställning eftersom arbetsgivaren då har rätt att avräkna denna.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp i ärendet är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Om inte arbetsgivaren lyssnar på detta rekommenderar jag att du vänder dig till facket om du är medlem där, annars bör du boka tid med en av våra jurister på byrån och i så fall vänder du dig bara till mig så ordnar jag det. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1708)
2021-02-25 Vilka är konsekvenserna av en felaktig uppsägning?
2021-02-25 Har arbetsgivare rätt att sparka muslimsk anställd för att hon bär slöja?
2021-02-24 Hur mycket i avgångsvederlag kan jag begära?
2021-02-24 Turordning vid arbetsbrist

Alla besvarade frågor (89540)