Rätten till återanställning vid egen uppsägning

FRÅGA
Jag har jobbat i hemtjänsten i min kommun i 7 år varav varit fast anställd i 3 år. För ca 1 år sen sa jag upp mig var då sjukskriven för depression för att det va en sak som hände mig. Jag tycker om mitt jobb väldigt mycket så det har inte med saken att göra. Jag va tvungen att flytta från min kommun pga vissa saker . Därför sa jag upp mig. Så jag flyttade 40 mil till en kompis och bodde där 3 veckor. Jag ångrade mig att jag sa upp mig , flyttade tillbaka men min tjänst hade jag inte kvar. För det första så tänker man inte på konsekvenserna när man är deprimerad man gör dumma beslut. Jag jobbar som timvikarie nu på samma jobba men jag tycker jag borde få tillbaka min tjänst när jag bara varit borta 3 veckor. Är det kört för mig eller kan jag få tillbaka min tjänst på nå vis?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom din fråga handlar om din rätt till återanställning till din gamla tjänst, är Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) relevant i ditt fall. Eftersom jag inte har några uppgifter om vilket kollektivavtal som gäller för din arbetsplats, kommer jag att i mitt svar till dig att utgå från reglerna i LAS.


Har du rätt att få tillbaka din gamla tjänst?

Som huvudregel är en arbetsgivare helt fri att avgöra vem denne vill anställa. Detta brukar benämnas som arbetsgivarens fria antagningsrätt. Detta innebär att om det inte av lagen (eller av kollektivavtal) framkommer att du som arbetstagare skulle ha någon särskild rättighet som inskränker arbetsgivarens fria antagningsrätten, gäller denna.

Den enda rätten till återanställning som förekommer i LAS återfinns i LAS 25§. Av paragrafen framkommer det att en arbetstagare som har blivit uppsagd pga arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning hos sin tidigare arbetsgivare. Denna rätt till återanställning uppkommer dock endast om det efter uppsägningen uppstår en ledig tjänst på den tidigare arbetsplatsen.

Med hänvisning till vad du har beskrivit om ditt fall finns det dock ingen sådan rätt till återanställning. För att företrädesrätten till återanställning i 25§ ska gälla, krävs det nämligen att man har blivit uppsagd pga arbetsbrist. I ditt fall är det istället du själv som har sagt upp dig. Då det som nämnts inte finns några andra bestämmelser i LAS om rätt till återanställning, har du tyvärr ingen lagstadgad rättighet att få tillbaka din gamla tjänst.

Din företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

I din fråga har du angivit att du för närvarande arbetar som timvikarie på samma arbetsplats som innan. Du är därmed deltidsanställd. Enligt LAS 25a§ har deltidsanställda som anmält hos sin arbetsgivare att de vill ha en anställning av högre sysselsättningsgrad, företrädesrätt till en sådan anställning. Företrädesrätten förutsätter dock att den deltidsanställda har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna, samt att arbetsgivarens behov av arbetskraft inte blir lidande av att den deltidsanställda förflyttas till anställningen med högre sysselsättning.

I ditt fall innebär detta att om det på din arbetsplats skulle bli en anställning med högre sysselsättningsgrad än din nuvarande ledig, har du rätten att göra anspråk på denna framför utomstående arbetssökande och fd arbetstagare med företrädesrätt enligt LAS 25§ (dvs arbetstagare som har sagts upp pga arbetsbrist). Din företrädesrätt förutsätter dock som sagt att du har tillräckliga kvalifikationer att klara av den lediga anställningens arbetsuppgifter, samt att din arbetsgivarens behov av arbetskraft kan tillgodoses trots din förflyttning.

Gentemot andra deltidsanställdas anspråk på högre sysselsättning, har den med längst arbetstid företräde (LAS 26§). Vi beräkning av arbetstiden, räknas all anställningstid oavsett form (”fast” eller ”inte fast”) eller sysselsättningsgrad (heltid eller deltid).

Eftersom du i din fråga har angivit att du har jobbat i hemtjänsten i sju år, och även gör det just nu, har du förutsatt att det är samma arbetsgivare du har haft under denna tid en lång anställningstid och bra prioritet i jämförelse med andra deltidsanställda. Uppkommer det därmed en ledig tjänst med högre sysselsättningsgrad bör du således ha stor möjlighet att erhålla denna.

Det bör dock nämnas att din företrädesrätt till högre sysselsättning inte har prioritet i förhållande till arbetsgivarens omplaceringsskyldighet (LAS 25a§ 3st). Detta innebär att om en annan arbetstagare hos din arbetsgivare skulle sägas upp om denne inte blir omplacerad till den lediga anställningen med högre sysselsättningsgrad (t ex för att dennes ursprungliga arbetsuppgifter inte längre behövs), får ditt anspråk till den lediga anställningen stå tillbaka.

Observera eventuella avvikelser från lagen genom kollektivavtal

Reglerna om företrädesrätt till återanställning i LAS 25§, samt reglerna om företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad (LAS 25a§-26§), som jag här ovan har redovisat för, kan avtalas bort genom kollektivavtal (LAS 2§ 3st). Detta innebär att om din arbetsplats är bundet av ett kollektivavtal som avviker från dessa regler, gäller bestämmelserna i kollektivavtalet. LAS, och således mitt svar till dig som utgår från bestämmelserna i LAS, är i ett sådant fall inte gällande i de delar där de avviker från ett bindande kollektivavtal. Eftersom jag inte har uppgifter om vilket eventuella kollektivavtal som gäller för din arbetsplats, kan jag inte med säkerhet avgöra vilka bestämmelser som gäller i just ditt fall. Det kan dock sägas att oavsett vilket kollektivavtal som gäller, har du sannolikt ändå ingen företrädesrätt till återanställning. I enlighet med lagen kräver kollektivavtal som regel att arbetstagaren ska ha blivit uppsagd pga arbetsbrist, och inte som i ditt fall sagt upp sig själv.

Rekommendationer

Min rekommendation till dig är först och främst att att ta reda på vad för kollektivavtal som gäller på din arbetsplats så du kan avgöra vilka bestämmelser som gäller just i ditt fall. I detta avseende är det enklast om du kontaktar den fackförening som är representerad på din arbetsplats. Finns det en facklig representant kan du vända dig till hen. Du kan även vända dig till ditt eget fack, om du är fackligt ansluten, för att få hjälp.

En annan åtgärd du snarast bör vidta är att anmäla ditt önskemål om att erhålla en anställning med högre sysselsättning till din arbetsgivare. Du kan nämligen inte utnyttja din företrädesrätt till högre sysselsättning innan en sådan anmälan har gjorts.

Jag hoppas att detta har givit svar på din fråga och om du undrar över något mer är du mer än välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1853)
2021-09-24 Vad gäller för timanställda?
2021-09-22 Uppsägningstid för arbetstagare med lönebidrag
2021-09-22 Kan min arbetsgivare avsluta min provanställning då vi kommit överens om föräldraledighet?
2021-09-20 Felaktig uppsägning av behovsanställning?

Alla besvarade frågor (95855)