Rätten till arvegods två år efter dödsfallet

Jag har lånat hem en väns dator. Han dog för 2 år sedan och jag fick reda på det först nu. Vad ska jag göra med hans dator nu?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

I Sverige gäller att äganderätter inte upphör av sig själva. Det innebär att datorn som tidigare ägdes av din vän vid dödsfallet övergick den till din väns dödsbo. Att datorn befann sig hos dig förändrar inte den saken. Inte heller förändras saken av att det har gått två år.

Du bör därför kontakta din väns anhöriga eller dödsboförvaltare. Dessa kan hjälpa till med att ombesörja att datorn hamnar i rätt persons händer, d.v.s. din väns arvtagare eller testamentstagare. Dessa blir antagligen mycket tacksamma för att du hör av dig och kanske t.o.m. låter dig få behålla datorn eller ger din en summa pengar som tack för hjälpen.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000