Rätten att kräva legitimation

2016-01-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Vem/vilka kan kräva legitimation av mig (privatperson) ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det finns olika tillfällen då det enligt lag krävs att identitet styrks, t.ex. vid körkortsprov, andra provtillfällen, vid val, på bankkontor och på flygplatser. Enligt skyddslagen (här) har en vakt vid flygplats inte rätt att kräva legitimation men dock en rätt att fråga om sådan och omhänderta den som kan antas uppge falskt namn. I butik kan du bli ombedd att visa legitimation. Det här innebär dock inte att du måste visa din legitimation, det är inget krav. Det är dock en förutsättning för att t.ex. få köpa alkohol eller tobak, att bli insläppt på uteställe osv. För innehav av vapen måste man ha licens enligt vapenlagen (här) där det i 6 kap. 4 § VapenL stadgas att om någon medför ett skjutvapen utan att kunna visa att denne har rätt att inneha vapnet, får vapnet omhändertas av en polis, jakttillsynsman eller personal vid Kustbevakningen eller Tullverket. För utländska medborgare krävs pass enligt 2 kap. 1 § utlänningslagen (här) om denne inte kan styrka sin passfrihet genom innehav av permanent uppehållstillstånd. Även en svensk medborgare kan vid gränskontroll behöva visa pass alternativt svensk legitimation för att styrka sin identitet, se 5 § 3 st. passlagen (här). Kontrollanter på buss eller tunnelbana har ingen rätt att kräva att passagerare visar legitimation, dock har en busskontrollant rätt att hålla kvar en passagerare som tas på bar gärning då fängelse ingår i straffskalan för brottet bedrägligt beteende, 9 kap. 2 § 2 st. brottsbalken (här). I Sverige har polisen ett krav på att identifiera misstänkta och en misstänkt person som inte uppvisar legitimation kommer att frihetsberövas. Det här stadgas i 14 § polislagen (här).

Slutligen kan konstateras att det finns oändligt många situationer då du som krav måste visa legitimation för att uppnå något eller få behålla innehavet av något. I Sverige har vi dock inget lagkrav där man kan straffas om man ej har eller uppvisar legitimation.

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1228)
2021-01-14 Länken fungerar inte
2021-01-14 Vem betalar för behandlingshem?
2021-01-13 Är privatpersoner skyldiga att anmäla misstanke om att ett barn far illa till socialnämnden?
2021-01-13 Rätt till att bilda partier och kandidera i val

Alla besvarade frågor (88075)