FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente25/12/2019

Rätten att i testamente fritt förordna om sin kvarlåtenskap.

Kan min morbror testamentera bort sina tillgångar (bankmedel mm) till sambos (ej gemensamma) barn istället för att min mamma ärver honom?

Testamente finns skrivet för hus och marken där huset står, det går till sambons barn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 9 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) får den som fyllt 18 år genom testamente fritt förordna om sin kvarlåtenskap. Testamentesrätten är helt personlig och kan inte överlåtas till någon annan. Ett testamente kan endast klandras av bröstarvingar som önskar utfå sin laglott, 7 kap 3 § ÄB. Man är alltså fri att testamentera bort hela eller delar av sin kvarlåtenskap till vem man vill men om en bröstarvinges laglott kränkts till följd av testamentet kan bröstarvingen påkalla jämkning enligt nyss nämnt lagrum för att få ut sin laglott. För din morbrors del innebär det att han kan testamentera sin egendom precis som han vill och om din morbror inte har några bröstarvingar som kan ärva honom kommer det heller inte finnas någon som kan klandra testamentet.

Vänligen,

Astrid Niva-LindmarkRådgivare