Rätten att filma andra

FRÅGA
Om man åker iväg på en cup får man då filma de egna lagets matcher utan vidare eller behöver man nått tillstånd för det?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att man får filma i princip var som helst på en allmän plats. Rätten att filma på allmän plats skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen. Om du däremot filmar så att du stör den allmäna ordningen eller polisens arbete, får polisen avvisa dig eller avlägsna dig från platsen om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen. I övrigt är det fritt fram att filma lagets matcher utan tillstånd.

Det finns en ny bestämmelse om kränkande fotografering som du hittar i Brottsbalken (1962:700) 4 kap. 6a §. För att bli straffad krävs dock att att fotograferingen eller filmandet sker olovligen, sker i hemlighet för den som fotograferas och att den som filmas eller fotograferas befinner sig på en "privat" plats, alltså i en bostad exempelvis. Detta gäller dock inte i ditt fall.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll