Rätten att filma andra

FRÅGA
Om man åker iväg på en cup får man då filma de egna lagets matcher utan vidare eller behöver man nått tillstånd för det?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att man får filma i princip var som helst på en allmän plats. Rätten att filma på allmän plats skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen. Om du däremot filmar så att du stör den allmäna ordningen eller polisens arbete, får polisen avvisa dig eller avlägsna dig från platsen om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen. I övrigt är det fritt fram att filma lagets matcher utan tillstånd.

Det finns en ny bestämmelse om kränkande fotografering som du hittar i Brottsbalken (1962:700) 4 kap. 6a §. För att bli straffad krävs dock att att fotograferingen eller filmandet sker olovligen, sker i hemlighet för den som fotograferas och att den som filmas eller fotograferas befinner sig på en "privat" plats, alltså i en bostad exempelvis. Detta gäller dock inte i ditt fall.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej, Jag reagerade på den reservation i svaret där du sa att regler från arrangören gällande bild- eller filmupptagning villkorslöst måste respekteras utan vidare förklaring. Enligt mig är detta endast tillämpligt om den enskilde frivilligt ingått ett civilrättsligt kontrakt med sagda förbehåll mot filmning med arrangören mot rätten att delta i evenemanget. Först om så är fallet kan arrangören välja att försöka hindra vissa handlingar som inte annars är straffbara eller avvisa eller den som bryter mot överrenskommelsen. Den som annars befinner sig på ett sådant evenemang, speciellt om det sker på allmän plats, har inga skyldigheter att hörsamma regler eller tillsägelser från andra personer som inskränker yttrandefrihet eller den egna handlingsfriheten utöver det som annars regleras i lag.
2015-09-16 16:18
Hej, tack för din kommentar. Jag kommer att förtydliga detta i svaret. Du har givetvis rätt. Med vänliga hälsningar
2015-09-16 16:30
Tack för svaret! Gäller detta även i en idrottsanläggning inomhus? Det räknas väl också som en allmän plats då alla har tillgång till den? (Om det inte gäller matcher på elitnivå typ Elitserien i handboll eller liknanade)
2015-09-17 15:11
Det är också tillåtet att filma i en inomhusanläggning. Som du säger är det en plats alla i princip har tillgång till. De platser som inte är tillåtna att filma på i en sådan anläggning är dusch, bastu, omklädningsrum och dylikt. Då gäller ansvar enligt 4 kap. 6a § Brottsbalken, se ovan. Med vänliga hälsningar
2015-09-19 21:54
Tack för svaret! Det uppskattas
2015-09-19 23:14
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1040)
2020-10-30 Kan tiggares beteende utgöra brott?
2020-10-30 Vad kan utgöra olaga hot?
2020-10-29 Myndigt barn som hotar föräldrar och åtgärder
2020-10-28 Min fru har avlyssnat mig, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (85612)