Rätten att behålla sin lön under uppsägningstiden när man blir uppsagd

FRÅGA
Min man blev uppsagd under sin sjukperiod.Under sin uppsägningsmånad vara han sjuk de första 14 dagarna. När han ringer sin arbetsgivare får han svaret att han inte behöver komma de sista 14 dagarna. Nu kom lönespecen och 0 i lön. På den står det avdrag för sjukdom hela uppsägningsmånaden. Får dom göra så???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det hela låter enligt mig mycket märkligt. Nu kommer jag i mitt svar utgå från att din mans anställning omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS). I den aktuella lagen står det tydligt att en arbetstagare som blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden (i detta fall en månad) behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter (12 § LAS). Således spelar det ingen roll att arbetsgivaren säger att din man inte ”behöver” komma till jobbet. Han har under sin uppsägningstid rätt till lön, oavsett om arbetsgivaren kan erbjuda honom arbete eller inte. Om din man blivit felaktigt behandlad av sin arbetsgivare i strid med ovan nämnda paragraf har han rätt till skadestånd i enlighet med (38 § LAS).

En annan fråga i som är värd att fundera på i detta fall är om själva uppsägningen av din man gått rätt till, då han blivit uppsagd under sin sjukperiod. Normalt sett är sjukdom inte saklig grund för att säga upp någon. Saklig grund krävs om en arbetsgivare ska säga upp en tillsvidareanställd (7 § LAS). En arbetsgivare har ofta en skyldighet (och en ganska långtgående sådan) att medverka till olika rehabiliterings/omplaceringsåtgärder. Uppsägning på grund av sjukdom kan endast komma på tal i specialfall, ofta måste då sjukdomen vara stadigvarande och arbetstagaren ska i princip inte kunna prestera någonting av värde på arbetsplatsen. Har din man blivit uppsagd på grund av sjukdom har han möjlighet att förklara uppsägningen ogiltig (34 § LAS). Vill han väcka talan i rättegång måste han beakta de mycket korta tidsfrister som finns i (40 § LAS). Även här kan din man sedan få skadestånd enligt (38 § LAS). Detta resonemang förutsätter dock att din man blivit uppsagd just på grund av sjukdom eller annat skäl som inte utgör saklig grund för uppsägning.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1820)
2021-07-24 När har jag företrädesrätt till återanställning?
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?
2021-07-23 Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?

Alla besvarade frågor (94177)