Rätten att återförenas med föräldrar

2020-05-04 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag är 17 år och bor med syskonen och mamma i Sverige. Undrar om det går hämta min far till Sverige om vi har uppehållstillstånd och min mamma ensamvårdnad över oss. Vill tillägga att de är skilda och han var senast i Sverige 6-7 år sen. Hur ska jag göra? Är det möjligt att hämta min far till Sverige?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad innebär familjeåterförening?

Familjeåterförening innebär att en person som befinner sig i utlandet kan ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige på grund av att denna person har anknytning till en person som har permanent uppehållstillstånd alternativt har flyktingstatus eller är alternativt skyddsbehövande och har goda möjligheter att få permanent uppehållstillstånd. Detta framgår av 6 § lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Din pappa har rätt till uppehållstillstånd

Det är bara din närmaste familj som kan få rätt till uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening. Som närmaste familj räknas föräldrar till barn som är under 18 år, make, maka, registrerade partner eller sambo, och barn under 18 år. Detta innebär att din pappa kommer ha rätt till familjeåterförening med anledning av hans anknytning till dig. Din pappa kommer att få samma typ av uppehållstillstånd som du har. Du kommer inte heller behöva försörja din pappa.

Hur du kan gå vidare

Det är viktigt att vara medveten om att Migrationsverket gör en individuell prövning när en förälder ansöker om att få återförenas med sitt barn. Det Migrationsverket prövar är din rätt att återförenas med din pappa, och myndigheten kan därför komma att undersöka möjligheten att du får återförenas med din pappa i det land han befinner sig i. För mer information och vidare läsning rekommenderar jag att du går in på Migrationsverkets hemsida.

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1188)
2021-06-11 Migrationsrätt - familjeåterförening
2021-06-10 Vad händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss? Och vad händer med våra gemensamma barn?
2021-06-09 Migrationsverket kan begära om ytterligare uppgifter
2021-06-09 Tid till myndighetsbeslut

Alla besvarade frågor (93068)