Rätten att använda annans varumärkesnamn och bedriva konkurrerande verksamhet

2020-12-16 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag äger en enskild näringsverksamhet och jag tillsammans med fem andra (som i sin tur antingen äger ett aktiebolag eller har en enskild firma) har ett samarbete med en viss verksamhet. Låt oss kalla denna verksamhet för "företaget". "Företaget" vill nu att samtliga ska skriva under ett licensavtal där vi förbinder oss till x antal saker. Bland annat att inte yppa något om affärsidéen och att nyttja licensen efter licensgivarens angivningar. Det ska nämnas att företaget har registrerat sitt varumärke och att det därför är skyddat. I avtalet står det också att vi har rätt att använda oss av en mailadress enligt följande "förnamn.efternamn@företaget.se". Frågan är då: om jag skulle välja att säga upp licensavtalet om x antal månader (med tre månaders uppsägningstid), har jag då rätt att skapa en ny mailadress där jag fortfarande använder mig av @företaget.se men bytar ut namnet till exempelvis enbart förnamn@företaget.se alternativt värmland@företaget.se? Vad gäller för mailadresser? Kan de vara skyddade? Domänen som jag isf efterlyser finns ledig i nuläget. Och i avtalet står det inget om att jag inte får fortsätta min verksamhet (så länge jag inte använder själva företagets logga osv.). Jag får väl isf höra av mig till mina kunder som tidigare varit i företagets system så att säga, och säga till dem att de kan hoppa över till min nystartade verksamhet om de vill? Och jag och de andra får väl ändå fortsätta med samma typ av verksamhet?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Såsom jag uppfattat det är din fråga uppdelad i två delar. Den första är ifall att du fortsatt kommer ha rätt att använda dig av företagets varumärkesnamn (Nedan "Företaget"), för det fall det licensavtal som från första början gett dig rätten att använda det, sägs upp. Den andra delen är om du har rätt att fortsätta din verksamhet efter att licensavtalet upphört och ta med dig kunder du fått under tiden för licensavtalet.


Del ett:

Ett licensavtal är en tillåtelse att utnyttja annans skyddade rätt

Licensavtal kan närmast beskrivas som en tillåtelse för annan (licenstagaren) än rättighetshavaren (licensgivaren) att utöva en immateriell rättighet på ett specifikt sätt, utan att ensamrätten behöver överlåtas. Licensavtal gör att fler kan utnyttja den immateriella rättigheten och samtidigt säkrar rättighetshavaren ekonomisk kompensation och fortsatt ensamrätt. I ditt avtal framgår bl.a. att du har rätt att använda Företagets namn i mailadress. Mer specifikt har ni fått rätt att använda er av av företagets varukännetecken i form av ett varumärkesnamn som är skyddat enligt varumärkeslagen (VmL), i era mailadresser.


När licensavtalet upphör har du inte rätt att använda varumärkesnamnet i mailadressen

När ett licensavtal upphör, upphör också rätten för licenstagaren att utöva rättigheterna som omfattas av licensavtalet (med uppsägningstid enl. din beskrivning). Detta innebär i ditt fall att efter licensen upphör och uppsägningstiden är över, har du som huvudregel inte längre rätt att använda er av varukännetecknet – inte heller i mailadresser – då det är skyddat av den ensamrätt som följer av varumärkesrättsligt skydd i VmL. Istället får man då falla tillbaka på de varumärkesrättsliga reglerna i dess helhet.

Eftersom att vi vet att det rör sig om ett registrerat, skyddat, varumärke så kan vi direkt se på reglerna kring hur långt den rätten går. Ensamrätten innebär att ingen annan får använda varukännetecken som är identiska eller förväxlingsbara med varukännetecknet, om användningen sker i näringsverksamhet (VmL 1:10). Därav betyder med andra ord att om du använder annans varumärkesnamn (I detta fall @Företaget) i din näringsverksamhet, gör du ett intrång i Företagets ensamrätt och detta även om du tidigare haft ett licensavtal som gav dig rätten att använda det.

Sammanfattningsvis har du inte efter att licensavtalet upphör inte rätt att fortsatt använda Företagets varumärkesnamn i din mailadress, om det inte regleras i avtalet att du ska ha sådan rätt även efter licensavtalets upphörande.


Del två:

Om det inte står i avtalet så bör du ha rätt att bedriva konkurrerande verksamhet och behålla kunderna

I Svensk rätt accepteras s.k. konkurrensklausuler, i viss utsträckning. De brukar kallas för negativa avtalsförpliktelser, vilket innebär att man åtar sig att inte göra något, t.ex. att inte bedriva konkurrerande verksamhet. Undantag finns bl.a. i 38 § AvtL. Om ett sådant inte finns i ditt avtal bör du ha full rätt att bedriva konkurrerande verksamhet.

Det finns också i Svensk rätt möjlighet att avtala om s.k. värvnings- eller kundförbud. Dessa skulle kunna vara relevanta i ditt fall och brukar förhindra en tidigare anställd på ett företag att ta med sig företagets kunder om denne startar eget eller byter arbetsplats. Om inte heller detta finns med i ditt avtal, bör du kunna bedriva konkurrerande verksamhet och dessutom ta med dig kunder.


Avslutning

Sammanfattningsvis kan sägas att du inte bör använda dig av @Företaget i din mailadress om licensavtalet sägs upp utan Företagets tillstånd, då det kan innebära ett intrång i Företagets varumärkesrätt. Vidare, om inte annat sägs i avtalet, bör du ha rätt att bedriva konkurrerande verksamhet med samma kunder som tidigare. För att göra en mer säker bedömning hade jag behövt fler omständigheter, men jag hoppas att detta gav dig viss klarhet i situationen.

Om du har vidare frågor är du alltid välkommen att skicka in detta till oss på Lawline.

Allt gott!

Vilhelm Oxhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (966)
2021-04-17 Kan man sälja dockor med SHL-loggor på?
2021-04-15 Sjunga låt vid demonstration - upphovsrättsintrång?
2021-04-13 Vad är skillnaden mellan marknadsföringsrätt och immaterialrätt?
2021-04-12 Får jag lov att använda ett annat företagsnamn på min produkt som jag säljer?

Alla besvarade frågor (91294)