Rättegångskostnader i brottmål, samt om polisens befogenheter att företa husrannsakan. Också om bevisförbud

2017-01-22 i Polis
FRÅGA
Hej! För ett par dagar sedan så stormade polisen in i min lägenhet när jag satt och kollade på tv för att någon granne hade ringt och anmält en pågående misshandel (mycket märkligt) och så fort polisen märkte att jag bara tittade på tv så var det ur världen, men polisen började ändå leta i lådor medans jag fick sitta och vänta, och jag berättade då att det fanns något gram cannabis för mitt egna bruk i en burk i ett skåp, och svarade ärligt på alla frågor de ställde angående det och tog på mig ansvaret. Jag fick sedan lämna pissprov och blev förhörd vidare. Jag är helt ostraffad sedan tidigare och har alltid skött mig väl. Polisen nämnde något om att jag antingen kan ta bötern istället för en rättegång. Om det blir rättegång, får jag betala för det? Hade de rätt att börja leta runt i mitt hem efter att de konstaterat att det endast var ett falsk alarm? Kan det isåfall påverka beslutet i rättegång?Tack för att ni tog er tid att läsa detta.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Måste du till någon del stå kostnaderna för en rättegång?

Ett åtal mot dig skulle vara ett s.k. brottmål (mål om straff). Vad du kan bli skyldig att ersätta är då mindre omfattande än i tvistemål (tvister mellan enskilda). Vad du kan bli skyldig att betala beror på om du frikänns eller fälls.

Om du skulle fällas så kan du bli skyldig att ersätta följande kostnader, enligt 31 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740) (förkortad RB):

1. Det som staten har betalat för en offentlig försvarare åt dig. Detta begränsas dock enligt 31 kap. 1 § tredje stycket RB till vad du skulle ha behövt betalat i rättshjälpsavgift enligt rättshjälpslagen (1996:1619).

2. Statens kostnader för att hämta dig till rätten genom polismyndighetens försorg, vilket så klart förutsätter att staten måste hämta dig med tvång.

3. Statens kostnader för blodprovstagning, blodundersökning, urinprovstagning och urinundersökning avseende dig vilka ha gjorts för att utreda brottet.

Din betalningsskyldighet kan i vissa fall sättas ned enligt 31 kap. 1 § fjärde stycket RB, om det finns skäl.

Om du skulle frias kan du få ersättning för följande kostnader enligt 31 kap. 2 § RB:

1. Kostnader för försvarare.

2. Kostnader för rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619).

3. Kostnader för bevisning under förundersökning eller rättegången.

4. Kostnader för inställelse inför rätten.

Din betalningsskyldighet kan – oavsett om du fälls eller frikänns – utökas om du av vårdslöshet orsakar staten kostnader, enligt 31 kap. 4 § första stycket RB.

Alltså, du kan bli skyldig att betala en del kostnader om du fälls till ansvar. Din ersättningsskyldighet är dock starkt begränsad.

Hade polisen rätt att undersöka ditt hem?

Från dina uppgifter låter det som om polisen har företagit en husrannsakan hos dig, då en husrannsakan innebär att polisen undersöker t.ex. en lägenhet. Du är skyddad mot husrannsakan enligt 2 kap. 6 § första stycket regeringsformen (1974:152) (förkortad RF). Enligt 2 kap. 20 § första stycket andra punkten RF måste polisen då ha lagstöd för sin åtgärd.

Husrannsakan kan tillåtas enligt reglerna i 28 kap. RB. Husrannsakan och liknande kan också tillåtas enligt 20 § polislagen (1984:387), men den är nog inte tillämplig i ditt fall – särskilt som den bara kan användas för att försöka hitta en viss person.

Jag kan dock inte från dina uppgifter komma till någon slutsats av vad polisens ingripandebeslut innefattade. Det är fullt möjligt att beslutet meddelades för att söka efter bevisning om brott, enligt 28 kap. 1 § första stycket RB. Om beslutet inte omfattande sådan undersökning saknas dock laga stöd för polisens åtgärd.

Jag rekommenderar dig därför att undersöka vad polisens beslut grundades på, samt vad det omfattade.

Vad spelar det för roll om polisen inte hade rätt att undersöka ditt hem?

I Sverige finns ingen allmän regel som förbjuder bevisning som polisen har fått på olaglig väg. Huvudregeln är istället att all bevisning är tillåten, även om den har kommit till olagligt.

I vissa fall kan användning av olagligt tillkommen bevisning strida med artikel 6 första punkten i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Generellt sett följer dock inget bevisförbud av artikel 6. De flesta fall som ändå har aktualiserats har dock främst rört poliser som har provocerat fram brott, eller olaglig telefonavlyssning. Jag skulle därför säga att det är tveksamt om artikel 6 kan vara till hjälp i ditt fall.

Min slutsats är alltså att det är tveksamt om det skulle spela någon större roll i en rättegång om polisen tillkom bevisningen olagligt.

Rekommendation

Undersök om det beslut polisens åtgärd grundade sig på omfattade den husrannsakan som de vidtog.

Sammanfattning

Vad du kan behöva stå för kostnader om du förlorar en brottmålsrättegång är starkt begränsat. Om polisens undersökning i ditt hem var laglig beror på vad deras beslut omfattade. Olagligt tillkommen bevisning är som huvudregel tillåten, och det är tveksamt om en sådan omständighet skulle ha betydelse i ditt fall.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med polisens utredningsbefogenheter, m.m., är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (361)
2021-09-11 ​Husrannsakan och beslagtagande av föremål.
2021-08-29 Rättigheter och skyldigheter vid polismöte
2021-08-16 Kan en polis arbeta i samma stad som denne bor?
2021-08-13 Antagningskrav för att bli polis

Alla besvarade frågor (95763)