Rätt vid felaktigt utpekande?

FRÅGA
En granne har anmält mig till kommunen för att ha tagit ett träd på kommunensmark för ett år sedan. Grannen har med hjälp av sin son grävt fram en gammal stubbe. En kommunanställd kom till platsen tillsammans med grannen ochkontrollerade stubben och diskutterade åtgärder. Stubben var täckt med c:a 1 dmjord innan grävning. Grannen hade tidigare hotat med polisanmälan, men jagtror att mitt samtal med den kommunanställde har ändrat grannens tankar.Jag klarade ut att det på den platsen ej funnits växande träd på 18 år vilketjag styrkte med fotografier. Efter detta hade den kommunanställde ett nyttmöte med grannen. Grannen har kört förbi platsen så gott som dagligen under alla år och var säkert medveten om att där ej fanns något träd utandetta var en chansning eftersom där finns gamla stubbar efter en tidigavverkning för ett vägbygge.Kan jag med hänsyn till ovanstående anmäla grannen för falsk angivelse altförtal? Det känns inte så bra att bli utpekad inför kommunen om man äroskyldig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Båda formerna behandlas i brottsbalken, se här. Förtal går att finna under 5 kap. 1 §. Utpekandet av dig som klandervärd eller brottslig behandlas i brottsbalkens 15 kap.

Sammanfattning.

Min rekommendation är att anmäla din granne för falsk tillvitelse om du ska nå framgång med din talan. Nedan kan du läsa argumenten för och emot anmälan av de olika brottsformerna.

Falsk angivelse.

För att det ska vara fråga om falsk angivelse ska din granne ha angivit dig till åtal, d.v.s. en anmälan till polis eller åklagarmyndighet om uppmaning till åtal, se brottsbalken 15:6. Att kontakta kommunen är därmed inte tillräckligt för att det ska röra sig om falsk angivelse eller den ringa formen "obefogad angivelse".

Falsk tillvitelse.

Eftersom din granne "anmält dig till kommunen" så har han kontaktat en myndighet behörig att ta upp anmälan i just detta ärende. Det krävs inte här att grannen anmält med uppmaning till åtal, utan att han fått kommunen att undersöka ärendet räcker. Om din granne faktiskt har lämnat osanna uppgifter, till kommunen, som i sin tur kan leda till att du beskylls för en brottslig gärning så räcker detta som grund för en anmälan om falsk tillvitelse. Vad svårigheten här kan ligga i är att bevisa att grannen haft insikt om att uppgifterna är osanna, men eftersom du anger att han åker förbi "så gott som varje dag" så bör detta kunna styrkas, se brottsbalken 15:7 st. 1. Går det däremot inte att styrka att han faktiskt haft sådan insikt kan du ändå anmäla honom för den vårdslösa formen av brottet, nämligen vårdslös tillvitelse. För detta krävs inte att han faktiskt haft insikt utan det räcker att han hade skälig anledning att anta att du faktiskt inte har tagit ett träd senaste året. Detta är lättare att bevisa med tanke på omständigheterna, se brottsbalken 15:7 st. 2.

Förtal.

Då uppgifterna som är falska lämnas endast till myndigheten som har att ta upp anmälan är det svårt att anse att uppgifterna är specifikt ägnade att utsätta dig för "andras missaktning". Utpekandet av dig som brottslig måste vara av allvarlig art och kunna utsätta dig för andras missaktning, främst, inom din omgivning. Även om en ev. utredning/undersökning från kommunens sida kan utsätta dig för andras missaktning så är det tveksamt om en domstol skulle acceptera detta då uppgifterna i sig ska vara ägnade att leda till missaktning hos de personer som uppgifterna lämnas till.

Slutsats.

Om du ska anmäla anser jag att du bör utgå ifrån falsk tillvitelse och inte anmäla för förtal. Om du vill veta mer rekommenderar jag dig att hör av dig till vår telefonrådgivning.

Hoppas du har fått dina frågor besvarade!

Mvh

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll