Rätt till uppsägningstid

FRÅGA
Hej. Jag är behovsanställd, extra på helger och vardagar i en lager. uppsägningstid finns med på avtalet där det står att "avtalet kan sägas upp en månad ömsesidig uppsägningstid under förutsättningen att avtal om anställningen inte föreligger". det är ett Kollektivavtal. och jag fick sparken en dag innan min avtal gick slut. utan att få ett uppsägningstid . Vad ska jag göra och vad är mina rättigheter.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande anställningsförhållanden regleras i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Lagen om anställningsskydd:

Lagen om anställningsskydd (LAS) är semidispositiv enligt 2 § LAS. Det innebär att lagen kan inskränkas genom kollektivavtal. I sin tur innebär det att avtal kan träffas om annat än det som står i lagen, men endast om det är till fördel för arbetstagaren. Om avtal träffas som leder till sämre skydd eller rättigheter för arbetstagaren är avtalet ogiltigt.

Anställningsavtalet:

Anställningsavtalet ingås mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Om arbetsgivaren är fackligt ansluten till ett kollektivavtal gäller det som arbetsgivaren bundit sig till gentemot arbetstagarnas fackliga organisationer. Skulle det vara så att varken du som arbetstagare eller din arbetsgivare är bundna av kollektivavtal eller med i fackliga förbund är det anställningsavtalet som gäller. Anställningsavtalet måste vara i enlighet med lagen om anställningsskydd eftersom att lagen är ett skydd för dig som arbetstagare.

Sammanfattande råd:

Eftersom att det i anställningsavtalet skriftligen framgår vilken uppsägningstid som gäller ska den löpa (på en månad i ditt fall). Om arbetsgivaren inte låter dig arbeta denna tid ska du ändå få betalt för den utsatta tiden som du har rätt till att jobba. Börja med att prata med din arbetsgivare om din rätt om uppsägningstiden. Du kan också vända dig till facket för hjälp gällande dessa frågor.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?