Rätt till uppsägningstid

FRÅGA
blev uppsagd en tisd och jobbade sista dagen fred samma vecka.har jobbat i 24år som butiksanstäld . har man inte rätt till uppsägningstid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetstagare som blir uppsagd har alltid rätt till uppsägningstid. Hur lång denna uppsägningstid är beror på hur länge man har arbetat för arbetsgivaren. Ifall du har arbetat för samma arbetsgivare under dina 24 år som butiksanställd har du enligt lag rätt till 6 månaders uppsägningstid (11 § lag om anställningsskydd). I vissa fall väljer arbetsgivaren att arbetsbefria den anställde under uppsägningstiden vilket betyder att man inte får några arbetsuppgifter. Den anställde har dock under sin uppsägningstid alltid rätt till lön och andra anställningsförmåner oavsett om man arbetar eller är arbetsbefriad (12 § lag om anställningsskydd).

Det är möjligt att det i vissa fall finns avvikelser till vad som står i lagen angående längden på uppsägningstiden. Genom kollektivavtal som är slutet eller godkänt av en central arbetstagarorganisation är det möjligt att avtala om att andra uppsägningstider ska gälla istället (2 § lag om anställningsskydd). Finns inte något sådant kollektivavtal som gäller på din arbetsplats har du rätt till de 6 månaders uppsägningstid som är lagstadgade.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll