FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll04/10/2018

Rätt till underhållsbidrag till barn

Jag har en dotter som bor största delen av tiden med mig och är folkbokförd hos mig. Hon är hos sin pappa varannan helg fredag eftermiddag till söndag pp dagen nån gång, annars är hon hos mig hela tiden. Jag tjänar betydligt mindre än pappan. Har jag rätt till att få underhåll?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om underhållsbidrag finns i föräldrabalken (FB) och regler om underhållsstöd finns i socialförsäkringsbalken (SFB).

Underhållsskyldighet som förälder

Utgångspunkten är att föräldrar är underhållsskyldiga till sina barn enligt 7 kap. 1 § FB. Underhållet ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och båda föräldrarnas samlade förmåga. Eftersom din dotter bor varaktigt hos dig ska hennes pappa fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB).

Underhållsskyldigheten ska fördelas mellan er utifrån er ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Eftersom du tjänar betydligt mindre än din dotters pappa betyder det att hans underhållsskyldighet blir större.

Underhållsbidraget

Underhållsbidragets storlek fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § FB). Du kan skriva ett avtal med pappan om ni lyckas komma överens om vad han ska betala i underhållsbidrag. På försäkringskassans hemsida finns hjälp och verktyg för att beräkna vad som är ett rimligt underhållsbidrag utifrån eran samlade betalningsförmåga. Där kommer omständigheter som era löner och att hon är hos honom varannan helg att spela in. Beräkningsverktyget för underhållsbidrag finns här.

Om ni inte kommer överens om vad han ska betala i underhållsbidrag kan det fastställas genom dom. Isåfall ska du väcka talan i domstol om att få underhållsbidrag till din dotter. Talan väcker du isåfall i den ort där barnets pappa bor (7 kap. 12 § FB).

Underhållsstöd

Du kan också ansöka hos försäkringskassan om underhållsstöd. Försäkringskassan betalar ut underhållsstöd när en förälder som ska betala underhållsbidrag inte gör det. Underhållsstöd betalas ut till barn vars föräldrar inte bor tillsammans (17 kap. 2 § SFB). Underhållsstödet är på ett fast månadsbelopp om 1 573 kronor för barn under 15 år och 2073 kronor för barn som fyllt 15 år (18 kap. 20 § SFB). Underhållsstöd ansöker du om här.

Sammanfattningsvis har ditt barn rätt till underhållsbidrag från sin pappa. Underhållsbidraget kan ni bestämma genom att skriva ett avtal, eller genom att talan väcks i domstol. Du kan också ansöka om underhållsstöd hos försäkringskassan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?