Rätt till underhållsbidrag när boendeförälder har flyttat ihop med ny partner

2016-06-16 i Underhåll
FRÅGA
Hej, jag har två flickor på 16 år . Pappan och jag har delad vårdnad men sen ett år tillbaka så bor dom hos mej på heltid. Jag är sambo med en ny man. Min fråga är, har jag rätt till underhållsbidrag från flickornas pappa fast jag lever i ett nytt förhållande?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om underhållsbidrag finns i 7 kap. föräldrabalken (FB) som du finner här.

Bägge föräldrar ska svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år, eller om barnet går i skolan under den tid som skolgången pågår. Dock längst till dess barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § FB).

En förälder som inte bor tillsammans med sitt barn ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Den förälder som bor tillsammans med barnet fullgör sin underhållsskyldighet genom boendet (7 kap. 2 § FB). Underhållsskyldigheten upphör inte i de fall boföräldern flyttar ihop med en ny partner eller gifter om sig.

I vissa fall kan även en styvförälder bli underhållsskyldig mot barnet till den förälder som denne bor tillsammans med. Det gäller situationen då styvföräldern är gift med eller har eget barn tillsammans med föräldern. En styvförälders underhållsskyldighet bestäms på samma sätt som för en förälder enligt 1 § men gäller inte till den del barnet kan få underhåll från den förälder som den underhållskyldige inte bor tillsammans med (7 kap. 5 § FB).

Styvförälderns underhållsskyldighet är alltså enbart subsidiär, det vill säga är understödjande och kommer i andra hand. En styvförälder med god ekonomi kan bli underhållsskyldig till den del styvförälderns ekonomiska förmåga höjer levnadsstandarden i familjen. Syftet med bestämmelsen är att alla barn i en och samma familj ska ha rätt till samma levnadsstandard.

För att besvara din fråga, dina barn har alltså rätt till underhållsbidrag från sin pappa även om du lever i ett nytt förhållande.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1060)
2021-06-09 Villkor i underhållsavtal
2021-06-08 Måste jag betala min ex-makes hyra och kan man vägra att betala räntekostnader?
2021-05-29 Rätt till ersättning för resor vid umgänge
2021-05-23 Har föräldrar en skyldighet att ge sina barn en veckopeng?

Alla besvarade frågor (93111)