FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll30/07/2020

Rätt till underhållsbidrag

Jag och min sambo har separerat för 1,5 år sedan och jag tar hand om barnen 5,5 dagar/vecka och min före detta sambo har barnen från lördag förmiddag till söndag eftermiddag, Vid flera tillfällen har jag påtalat att jag har utgifter för barnen den tid hon egentligen skulle ha dem d v s vi ska ju ta hand om barnen 3,5 dagar/vecka.

Nu undrar jag om jag kan kräva att hon ersätter för den merkostnad som det blir för mat, dryck etc.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 7 kap. Föräldrabalken (FB) regleras hur kostnader för barn ska fördelas mellan vårdnadshavare. I 7 kap. 2 § FB stadgas att en förälder ska betala underhållsbidrag för barnet om denne har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men inte har barnet varaktigt boende hos sig. Högsta domstolen har konstaterat i praxis (se NJA 1998 s. 267) att en förälder, som visserligen inte var vårdnadshavare men som hade sina barn hos sig ca 1/3 av tiden, inte ansågs bo varaktigt med barnen och var därmed skyldig att betala underhållsbidrag. Enligt min bedömning av ditt fall bor ditt barn inte att anses bo varaktigt hos mamman utan endast hos dig. Således ska du ha rätt att få underhållsbidrag för att täcka kostnaderna till följd av att du har barnet boende mer hos dig.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne NielsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000