Rätt till underhåll

2020-01-30 i Underhåll
FRÅGA
Jag har delad vårdnad tillsammans med pappan till 2 barn. Vi mestadels haft varannan veckas boende för barnen.Ekonomin har alltid varit ett problem och det är sällan som han bidrar till gemensamma utgifter för vinterkläder, skor etc. Barnförsäkringar har jag stått för. Nämner man att han bör vara med och dela går han alltid i taket. För att hålla lugnet har jag valt att inte ta upp ekonomi för barnens skull. Jag har under alla år varit samarbetsvillig då han bytt jobb en del. Under en tid var hans schema så att jag hade barnen ca 20 dagar av en månad då han jobbade skift. Sen bytte han och det blev 14 dagar 14 dagar. Sedan 2 månader tillbaka måste han jobba 3 v och kan ha barnen 1 v. Jag har därför sökt underhållsstöd via försäkringskassan. Jag har på sms att detta kommer troligtvis att vara så under 6 månader. När han får brevet från F-kassan blir han arg och att jag bara "ställer till det" och att han inte har råd. Han tjänar idag dubbelt så mycket som mig. Detta resulterar i att jag får ett sms på hans barnvecka och meddelar att barnen kommer till mig en vecka senare än sagt. Alltså blir det åter igen 14 dagar. Men, hans schema kommer inte ändras. Det jag tror kommer ske är att han anlitar barnvakt under den veckan han jobbar enkom för att han inte vill betala underhåll. Vilka rättigheter har jag om det visar sig att barnen är med barnvakt och inte hos mig?Jag vill bara barnens bästa...och dem mår inte bra i det här!(Barnen är 12 och 14 år.)Mvh
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag vill påpeka att jag kommer endast att utgå från den information jag blivit given i mitt svar, finns det andra omständigheter så kan slutresultatet bli ett annat.

Då detta berör vårdnad av barn så kommer vi att vända oss till föräldrabalken för att få svar. Barn har rätt att erhålla underhåll från föräldrar, utifrån barnens behov och vad som är att se som skäligt, 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB). Vanligen skall endast underhåll utgå när enbart en av föräldrarna har vårdnad om barnen eller endast en av föräldrarna sambor tillsammans med barnen ( 7 kap 2 § FB). Dock framkommer det i NJA 2013 s 955 (ett rättsfall från Högsta domstolen) att när barnen bor växelvis mellan två föräldrar som har gemensam vårdnad av barnen så ska den person med högst ekonomisk standard betala underhåll för barnen, så att barnen kan leva på samma eller snarliknande ekonomiska/materiella nivå som den ekonomiskt starkaste föräldern. Stöd för detta återfinns i 7 kap 6 § FB.

Detta innebär att om underhållet för barnet, alltså barnets försörjning, betalning av aktiviteter, försäkringar, och liknande utgifter som behövs för att garantera ett bra liv för barnet försummas av den ena föräldern, ska denna betala underhåll till barnet (i praktiken den andra föräldern), enligt NJA 2013 s 955.

Ytterligare alternativ för att trygga barnens situation

Alternativ är att du får ensam vårdnad om barnen, varav man får driva frågan om vårdnad i tingsrätt eller avtala om vårdnad (6 kap 6 § FB). Vid bedömning om enbart en förälder ska få vårdnad bedömer man om den andra föräldern är villig att samarbeta kring barnens bästa ( 6 kap 5 FB), om den ena föräldern gör sig skyldig till missbruk eller försummelse av barnen (genom vanvård av barnen, missbruk av alkohol eller narkotika eller om ena förälderns omsorg innebär fara för barnets liv eller utveckling) (6 kap 7 § FB) och slutligen bedömer man om den ena föräldern är förhindrad att kunna utöva vårdnaden ( 6 kap 8 § FB). Uppfylls något av dessa krav, alltså att den ena föräldern inte kan samarbeta, försummar barnet, utsätter det för fara etc. eller är förhindrad att utöva vårdnad av barnet, så får den andra föräldern ensam vårdnad om barnet. Att ge sig in i en vårdnadstvist kan dock bli en lång och dyr historia, vilket man ska ha i åtanke. Effekten av detta blir dock att du får rätt att ta hand om dina barn och du får rätt till bidrag enligt 7 kap 2 § FB.

Hoppas det här var till hjälp!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (988)
2020-11-12 Vem får underhållsstödet om barnet är över 18 år?
2020-11-04 Har makar underhållsskyldighet gentemot varandra även när de lever åtskilda?
2020-10-31 Måste jag betala underhållsstöd till mitt barn som inte bor hemma?
2020-10-31 Kan man få underhållsbidrag i efterhand?

Alla besvarade frågor (86486)