FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll03/12/2017

Rätt till umgängesavdrag

Hej jag undrar om underhållsstöd. Om mitt barn bor hos mig varje fredag till söndag. O hos sin pappa måndag till fredag. E jag då tvungen att betala fullt underhållsstöd ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om underhållsskyldighet hittar du i 7 kap. föräldrabalken (FB).

Som förälder svarar man för underhåll till sina barn utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade förmåga, 7 kap. 1 § FB. Den förälder som har barnet boende hos sig fullgör sin underhållsskyldighet genom att löpande stå för utgifter som hör till barnets dagliga underhåll. Den andra föräldern, umgängesföräldern, fullgör istället sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Om barnet bor växelvis hos föräldrarna är huvudregeln att ingen av föräldrarna blir skyldiga att betala underhållsbidrag till barnet. För att växelvist boende ska anses föreligga krävs att barnet i stort sett bor lika mycket hos båda föräldrarna. Det finns dock inget krav på att det ska röra sig om precis lika många dagar.

Även om det är svårt att på rak arm säga hur er situation skulle bedömas är det ändå sannolikt att du skulle ses som umgängesförälder och att barnet alltså inte har växelvist boende, då du endast har barnet på helgerna. Detta innebär att du blir skyldig att betala underhållsbidrag till ditt barn. Från detta bidrag får du som umgängesförälder dock göra avdrag när du har haft barnen boende hos sig under minst fem hela dygn i rad, eller i minst sex hela dygn under en kalendermånad. Detta avdrag kallas för umgängesavdrag och innebär att du får räkna av 1/40 på underhållsbidraget för varje helt dygn av barnets vistelse, FB 7 kap. 4 §.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar
Mikaela LundbladRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000