Rätt till skadestånd vid upphörande av provanställning om inte underrättad i tid?

FRÅGA
Hej,Jag är provanställd genom ett bemanningsföretag. Anställningsavtalet specificerar att det är en provanställning. Det står i avtalet att besked om uppsägning måste meddelas skriftligt senast 2 veckor innan provanställningen är slut. Så som det har gått till under tiden som jag har varit anställd är att jag har fyllt i mina timmar varje vecka och ett nytt schema har presenterats varje månad (samma varje gång eftersom tjänsten är heltid 8-17). Dvs som en visstidsanställning. Nu vill bemanningsföretaget säga upp anställningen med mindre än 2 veckor kvar av provanställningen. Min fråga är därför om det räknas som skriftligt besked att företaget inte har förlängt mitt schema mer än till månadsskiftet då provanställningen upphör, eller om jag har rätt till en tillsvidareanställning/skadestånd enligt reglerna för uppsägning vid provanställningen.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anställningsförhållanden regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.

Innebörden av en provanställning:

En provanställning får vara högst sex månader enligt LAS 6 §. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.

Arbetsgivarens underrättelse- och varselskyldighet:

För att ge den provanställde ett visst rådrum innan provanställningen avslutas finns det underrättelse regler i LAS 31 § st 1. Bestämmelsen stadgar att ett besked från arbetsgivarens sida ska föregås av en underrättelse till arbetstagaren minst två veckor i förväg om anställningen inte ska övergå i en tillsvidareanställning. Det finns inget formkrav i lagen hur detta besked ska lämnas, även om skriftligt är att föredra då arbetsgivaren på detta vis kan bevisa att så skett.

Provanställningen upphör även utan förhandsunderrättelse bara arbetsgivaren lämnat besked senast vid prövotidens utgång. Arbetstagaren har inte rätt till skadestånd för utebliven lön efter den avtalade prövotidens utgång, men rätt till allmänt skadestånd enligt LAS 38 §.

Sammanfattning:

Då din arbetsgivare har meddelat dig om att din provanställning inte ska övergå i en tillsvidareanställning innan de sex månaderna har hunnit passera så kommer din anställning att upphöra efter denna period. Du har alltså inte rätt till en tillsvidareanställning. Om arbetsgivaren dock inte kan bevisa att de meddelat dig detta med minst två veckor innan prövotidens slut har du rätt till allmänt skadestånd enligt LAS 38 §. Det allmänna skadeståndets storlek styrs av Arbetsdomstolen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1684)
2021-01-25 Vad gäller enligt LAS när jag blivit uppsagd
2021-01-24 Har jag rätt till löneökning om jag är under uppsägning?
2021-01-23 Arbete hos annan arbetsgivare vid arbetsbefrielse
2021-01-22 Vad är konkurrerande verksamhet?

Alla besvarade frågor (88449)