Rätt till skadestånd vid slag mot ansiktet?

FRÅGA
Har en fråga, om någon person kommer fram och slår till mej i ansiktet och att det resulterar i att mina glasögon som kostar minst 1000 kronor blir sönderslaget samt att man till exempel blir tillfogad en skada i ena ögat. Har man rätt till ersättning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mina utgångspunkter/antaganden

I din fråga saknas det relevant information för att kunna avgöra vilken brottsrubricering som är aktuell för angriparen. Exempelvis framkommer det inte om du själv provocerat fram slaget, något som kan vara avgörande för själva rubriceringsfrågan. För enkelhetens skull kommer jag utgå från att personen i ditt scenario döms för brottet misshandel av normalgraden (3 kap. 5 § brottsbalken).

När är en person skadeståndsskyldig?

I 2 kap. 1 § skadeståndslagen anges det att om en person, av uppsåt eller oaktsamhet, vållar en sakskada eller personskada ska denne ersätta skadan. I det här fallet har ju personen i ditt scenario orsakat både en sakskada (dina förstörda glasögon) samt en personskada (ditt öga har blivit skadat). I enlighet med 2 kap. 3 § skadeståndslagen ska även den som allvarligt kränker någon annan genom brott ersätta denna kränkning ekonomiskt. Misshandel är ett sådant brott som enligt praxis kan ge upphov till kränkningsersättning.


Hur mycket kommer ersättningen uppgå till?

Vad gäller sakskadan kommer skadevållaren behöva utge ersättning till dig som motsvarar glasögonens värde, dvs 1000 kr (5 kap. 7 § skadeståndslagen).

Beträffande personskadan kan du kräva ersättning för sveda och värk (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Denna ersättning tar sikte på att kompensera det fysiska och psykiska lidande som du åsamkats till följd av ögonskadan. Det är svårt att ange exakt vilket belopp som du kan få för sveda och värk utan att känna till omständigheterna kring den händelse som du redogör för i din fråga. Mitt råd till dig är att du därför kontaktar Brottsoffermyndigheten. De kan ge dig svar på just sådana här specifika frågor rörande skadestånd i förhållande till brott. Du når Brottsoffermyndigheten på telefonnummer 090-70 82 00.

Angående kränkningsersättningen är det återigen svårt att ge en exakt siffra men en misshandel av normalgraden berättigar, enligt praxis, den skadelidande till en ekonomisk ersättning motsvarande 5000 kr. Även i det här avseendet kan det vara värt att kontakta Brottsoffermyndigheten och efterhöra deras bedömning i frågan.

Vänligen,


Oscar Stenmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?