Rätt till skadestånd vid fallolycka i garage?

FRÅGA
Hej!För några veckor sedan var min mor på ett köpcentrum. När hon var på väg därifrån föll hon handlöst i garaget (som tillhör köpcentrat) då hon snubblade över en betongkant som hon inte såg. Resultatet blev en bruten lårbenshals och hon har nu en inopererad helprotes i höften. Vilket ansvar har fastighetsägaren i det här fallet? Vilka möjligheter har min mor till skadestånd för kostnader i samband med olycksfallet, sveda/värk, ärrbildning mm? Kanten var ca 10 cm hög och lika bred och markerar troligen in och utfart för bilar. Den är markerad i gult och svart i sneda ränder, men trots detta kan det vara svårt att uppfatta den förhöjda kanten. (Varför finns betongkanterna där över huvud taget? Hade det inte räckt att måla gul/svarta ränder direkt på betonggolvet?), Min mor har ingen egen olycksfallsförsäkring. OM det finns möjlighet till skadestånd, hur går jag tillväga?Med vänlig hälsningMarie
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tror att en skadeståndstalan är det bästa sättet att hålla fastighetsägaren ansvarig för din mors skada. Därför kommer jag först att kort förklara vad som gäller för att kunna få ersättning i form av skadestånd och sedan hur jag tror att bedömningen kommer att bli i din mors fall och hur du och din mor kan gå tillväga om ni vill ta saken vidare. Själva svaret på din fråga hittar du under den tredje rubriken.

Vad krävs för att kunna få skadestånd av någon?

Om man skadar sig på ett föremål som någon annan ansvarar för finns det som regel en möjlighet att få ersättning i form av skadestånd.

I skadeståndslagens 2 kap. 1 § står det: "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan." Detta betyder att om någon med flit eller genom oaktsamhet orsakar en personskada (skada på kroppen) eller en sakskada (en skada på t.ex. bil eller saker) så ska den personen ersätta skadan.

Huvudregeln är att alla kostnader som skadan har orsakat ska ersättas. Även lidande på grund av skadan och inkomstförlust för att man t.ex. inte kan jobba ger rätt till ersättning. Ett ärr som man fått ger också rätt till ersättning. Ju synligare det är, desto mer ersättning kan man få. I skadeståndslagens 5 kap. 1 § kan du se vilka kostnader som ersätts.

Den skada som din mor har fått på grund av att hon snubblade räknas som en personskada. För att din mor ska kunna få ersättning för sjukvårdskostnader m.m. från den som är ansvarig för betongkantens placering och markeringarna på den krävs det dock att placeringen eller markeringen gjordes på ett vårdslöst eller oaktsamt sätt så att andra personer riskerar att skada sig.

Vad räknas som vårdslöst/oaktsamt?

Det finns många olika faktorer som man bedömer när man avgör om den som är ansvarig för något som någon har skadat sig på har varit oaktsam. Man tittar bl.a. på om den ansvarige brutit mot någon regel eller gjort något på ett ovanligt sätt. I det här fallet skulle det kunna vara att en bestämmelse om hur betongkanterna ska placeras och markeras inte har följts. Även andra faktorer är viktiga, t.ex. hur stor risk det finns att någon kan skadas, hur stor en skada kan bli, om det fanns något annat sätt man kunde ha gjort på och den ansvariges möjlighet att inse eventuella risker. Mot detta måste man också väga vilken nytta eller funktion som fylls av själva handlingen (placeringen och markeringen av betongkanterna). Vissa risker måste nämligen tolereras.

Om en domstol kommer fram till att den som är ansvarig, i detta fall fastighetsägaren, har varit oaktsam ska denne betala skadestånd.

Min bedömning av din mors fall

Det är svårt att säga om din mor skulle kunna få skadestånd av fastighetsägaren eller inte. Allt hänger som sagt på bedömningen som domstolen måste göra. Personligen tror jag tyvärr att det kan bli svårt för din mor att få skadestånd. Även om hon har skadat sig på betongkanten så tror jag att den funktion den fyller är till nytta i garaget, alltså i form av markering för in- och utfart och som hinder för att bilar rullar iväg etc. Det faktum att betongkanten även var markerad tyder på att den som satte dit den ville göra den synlig för att förhindra olyckor.

Jag vet dock ingenting om hur betongkanten var placerad i garaget eller om det fanns andra omständigheter som innebar risk för olyckor. Var det kanske så att det var dålig belysning i garaget eller gick kanten inte att se tydligt från det håll din mor kom ifrån? Kanske är det som du säger att det hade räckt med markeringar på golvet. Det är åtminstone inte uteslutet att din mor kan få rätt till skadestånd. Om ni menar att det är något "onormalt" och särskilt riskfyllt med betongkanten eller placeringen och markeringen tycker jag att du och din mor ska ta saken vidare.

Vad du kan göra om du vill ta saken vidare

Jag skulle rekommendera dig och din mor att söka ytterligare rådgivning innan ni går vidare med en skadeståndstalan, om ni känner att det är aktuellt. Det är som sagt svårt för mig att med så begränsad information avgöra vilka möjligheter din mor har. Vi på Lawline kan ge er ytterligare juridisk rådgivning och hjälpa er att ta saken vidare.

Ni kan antingen ringa vår telefonrådgivning eller boka en tid med Lawlines juristbyrå. Juristbyrån finns i Stockholm, men det finns möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype. Dessa tjänster hittar du på Lawlines hemsida.

Om du har frågor angående vidare rådgivning får du gärna skicka ett mail till info@lawline.se

Hoppas att detta var till hjälp och lycka till vidare! Hoppas också att din mor mår bra efter omständigheterna.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?