Rätt till skadestånd om man kan bevisa att man är rätt ägare

Registrerad ägare av bil hos Transportstyrelsen? Min fråga gäller om den i vägtrafikregistret registrerade ägaren är samma sak som den den juridiske ägaren? Under mitt äktenskap beslöt familjen att importera en andra bil från USA. Bilen betalades av oss gemensamt men med mig på inköpshandlingen, sjöfraktsedeln och på tullsedeln men registrerades däremot på min dåvarande hustru. Nu har hon gjort sig av med bilen utom min vetskap. Hon anser sig inte gjort något fel när hon låtit skrota (!) bilen bakom min rygg eftersom hon var registrerad ägare. Kan jag kräva ersättning för bilen? Till saken hör att vi vid skilsmässan kom överens om att hon tar den röda bilen och den vita importbilen blev min. Jag har alltid haft bilen i min besittning med nycklarna. Jag har låtit lackera och byta vindruta samt alltid betalat för dess förvaring. F.d. hustrun har aldrig under de nu 8 åren gjort anspråk på bilen eller visat något som helst intresse för den. Jag har önskat få bilens papper tillsända för att göra ägarbyte men inget fått. Plötsligt är bilen försvunnen från sin uppställningslokal 50 mil bort från hennes nuvarande bostadsort och Transportstyrelsen meddelar att den avregistrerats och skrotats med hennes signatur. Ingen förfalskning har gjorts. Barnen säger mor blev krävd på hyra som registrerad ägare då jag befann mig utomlands och "valde då att skrota" bilen. Kan jag stämma på bättre rätt eller hellre avkräva ersättning eftersom den nu är återvunnen och helt och hållet försvunnen? JF

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som är den registrerade ägaren av en bil presumeras också vara den civilrättsliga (verkliga) ägaren av bilen. Denna presumtion går dock att bryta om du kan bevisa att du har blivit ägare till bilen, tex genom en bodelning. Eftersom du tilldelades bilen i bodelningen bör ni ha skrivit ett bodelningsavtal som bekräftar detta. Bodelningsavtalet bör duga som bevis på att du är rätt ägare till bilen.

Om du kan bevisa att du är rätt ägare till bilen så har du rätt till ersättning för den skada som hon har åsamkat bilen (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Om bilen är helt förstörd ska hon ersätta vad bilen var värd när hon lät skrota den (5 kap. 7 § skadeståndslagen) alternativt reparationskostnad, om bilen kan återställas för lägre kostnad än dess tidigare värde. Hon har också troligtvis gjort sig skyldig till brott enligt 10 eller 12 kap. brottsbalken, men jag saknar tillräckligt med underlag för att avgöra exakt vilket brott det är.

Sammanfattning och råd

Om du kan bevisa att du tilldelats ägandet till bilen genom bodelningen, exempelvis genom ett bodelningsavtal, har du rätt till ersättning för bilen. Din ex-fru har troligtvis också begått brott genom att låta skrota bilen trots att hon visste att du tilldelats denna i bodelningen.

Jag rekommenderar att du anmäler händelsen till polisen så kan de utreda om ett brott har begåtts. Om åklagaren går vidare till åtal ska åklagaren också driva skadeståndstalan åt dig i samband med åtalet om du begär det (22 kap. 2 § rättegångsbalken). Det finns dock vissa risker med det. Om din fru blir friad från brott finns risken att domstolen också friar från skadeståndsanklagelserna, även om detta inte är rätt juridiskt (22 kap. 7 § rättegångsbalken). Det kan därför vara mer taktiskt att själv först kräva henne på skadestånd och först när den processen är klar anmäla henne till polisen. Om det visar sig att det rör sig om brottet skadegörelse så preskriberas dock det två år efter gärningen (12 kap. 1 § och 35 kap. 1 § 1 p. brottsbalken). Du bör därför anmäla ett par månader innan dess om du inte vill riskera att hon inte kan åtalas för brottet. Om brottet skadegörelse är begånget efter 1 juli i år gäller dock 5 års preskription.

Om du vill driva skadeståndstalan separat ska du skicka ett kravbrev till henne där du uppger hur mycket skadestånd du kräver. Om hon vägrar betala får du stämma henne i tingsrätten.

Vi har professionella jurister här på Lawline som kan hjälpa dig att skriva kravbrev samt driva din talan i tingsrätten. Detta kostar 1677,50 kr vilket är den lagstadgade ombudstaxan. Om du är intresserad av detta kan du höra av dig till mig på johan.landstrom@lawline.se så återkommer vi med en offert.

Mvh
Johan Landström

Johan LandströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”