Rätt till skadestånd

FRÅGA
Hej!Jag har fått en brändbollsträ i huvudet på skolan och fick åka på akuten och sy mitt öra, vem ska vända mig till för att får skadetillstånd? Mår dåligt över hur mitt utseende påverkats av det.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då det inte handlar om sk. inobligatorisk ansvar, d.v.s ansvar för en skada i kontraktsförhållande, får vi vända oss till Skadeståndslagens bestämmelser. Det rör sig om en personskada. För att ha rätt till skadestånd krävs det att någon vållat din skada genom att ha handlat uppsåtligt eller vårdslöst, något som ej framgår av frågan. Rör det sig om en ren olyckshändelse kan skadestånd inte krävas. Har skolan, eller anställd, handlat vårdslöst i sin bevakning eller dyl. kan en skadeståndstalan vändas mot skolan, annars kan du vända dig mot den som skadade dig.

Det ska även påpekas att försäkringsbolag ofta betalar ut ersättning för bestående ärr, så ett samtal till ditt försäkringsbolag för vidare anvisningar är att rekommendera.

Anton Olenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?