Rätt till semesterersättning samt uppsägningstid vid avskedande?

Hej! Jag har fram till idag arbetat på två olika försäkringsbolag. Den ena där jag förmedlade till privatkunder och den andra där jag förmedlade gentemot företagskunder.

Chefen på det ena bolaget vill nu avskeda mig då han menar på att jag har gjort ett kontraktsbrott genom att arbeta för en konkurrent.

Jag får två alternativ där jag antingen säger upp mig själv och får då rätt till mina intjänade semesterpengar. Eller så blir jag uppsagd och får INTE mina semesterpengar samt ingen uppsägningstid.

Kan det verkligen stämma att de får rätten att behålla mina intjänade semesterpengar? Bör jag inte bli uppsagd med uppsägningstid?

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

I mitt svar kommer jag utgå från att du menar att företaget tänker avskeda dig, och alltså inte säga upp dig. Dock framgår även vad som gäller för uppsägning i svaret.

Vad är avskedande?

Avskedande får enligt 18 § Lagen om anställningsskydd (LAS) endast ske om du som arbetstagare grovt har åsidosatt dina åligganden mot arbetsgivaren. Att avskedas är alltså en grövre form att få anställningen att upphöra än en uppsägning. Illojal konkurrens brukar räknas som en grund för avskedande.

Rätt till uppsägningstid?

Det korta svaret är nej. Om ett giltigt avskedande föreligger finns ingen rätt till uppsägningstid. Du kan alltså bli avskedad utan uppsägningstid (men om du blir uppsagd har du rätt till uppsägningstid)

Rätt till semesterersättning?

Ja, du har fortfarande rätt till semesterersättning om du blir avskedad. Det stämmer alltså inte att du inte skulle vara berättigad till detta. Av 28 § Semesterlagen framgår att man ska få semesterersättning (m.a.o. semesterpengar) för om anställningen upphör innan hunnit ta del av semesterlönen. I paragrafen står det anställningen ska upphöra för att man ska ha rätt till detta, vilket alltså inte betyder att man "endast" berättigad till detta bara om man blir uppsagd (den "mildare" formen för en anställning att upphöra) utan även vid avskedande.

Vidare framgår av 30 § Semesterlagen att semesterersättning ska betalas till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål samt senast en månad efter anställningens upphörande.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”