Rätt till reseersättning barn bor hos två föräldrar

2021-03-03 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Min son bor hos sin pappa sedan några år tillbaka. Jag betalar underhåll och vi har gemensam vårdnad. I början av februari fyllde vår son 18 år och nu säger hans pappa att jag framöver får betala själv för alla sonens resor till mig när han ska hälsa på.Han studerar på gymnasiet och jag vet att vi är försörjningspliktiga tills han är 21 år så länge han studerar.Min fråga är om pappan kan kräva att jag måste betala ALLA resor när sonen ska till mig på loven framöver?Eller är det fortfarande hälften var som gäller trots att han är myndig, då vi har gemensam vårdnad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta i vilka situationer en förälder kan kräva den andra förälder att betala resekostnader. Jag kommer använda Föräldrabalken i mitt svar.

Rätt att kräva ersättning för resekostnader - I 6 kap 15 b § Föräldrabalken kan man läsa att utgångspunkten i de fall då barnet bor tillsammans med endast en förälder är att boendeföräldern ska "ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter var som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter."

Vad innebär detta för dig - Rätt att kräva ersättning för resekostnader tillfaller den förälder som INTE är boendeförälder. Det är alltså inte barnets far utan du som har rätt att kräva ersättning. Barnets far har alltså i denna situation ingen rätt att kräva att du ska betala kostnaderna för transport till dig, utan det där du som kan rikta ett sådant krav mot honom.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1093)
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?

Alla besvarade frågor (96615)