Rätt till olika lång uppsägningstid beroende på anställningens längd

FRÅGA
Hej!Min arbetsgivare har bestämt sig för att sälja företaget & den nya ägaren har som avsikt att det bara ska vara han & hans son som ska stanna kvar. Jag är 20år gammal & har varit anställd här i 1år & 4 månader. (Fastanställd sedan 4 månader tillbaks) hur lång uppsägningstid kommer jag att ha när den nya ägaren tar över?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man är tillsvidareanställd har man som du nämner rätt till uppsägningstid enligt Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Enligt denna lags 11§ framgår det att du som varit anställd kortare tid än 2 år har rätt till en uppsägningstid om 1 månad. I och med att det är den sammanlagda anställningstiden som räknas utgår man således från ditt 1 år och 4 månader när man gör bedömningen, inte enbart de 4 månaderna som du varit fast anställd.

Ovan nämnda paragraf är dock semidispositiv vilket innebär att om det finns andra regler om uppsägningstid i kollektivavtal på arbetsplatsen går dessa före. Det kan även vara så att ditt personliga anställningsavtal reglerar din uppsägningstid. Står det dock en kortare uppsägningstid i detta avtal (än 11§ LAS alternativt kollektivavtal) är den uppsägningstiden ogiltigt.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Karolina Jivebäck
Fick du svar på din fråga?